TİDE - Türkiye İç Denetim Enstitüsü
Kullanıcı Adı: Şifre: Üye olmak istiyorum | Şifremi unuttum
TİDE
TIDE ECIIA IIA
TİDE, ECIIA ve IIA üyesidir
About TIDE
TIDE Hakkinda
Standartlar ve Kaynaklar / Mesleki Mevzuat / Kamu Gözetimi, Muhasebe,Den. Standartları K. / Kurul Kararları, Genelge ve Tebliğ

Kurul Kararları, Genelge ve Tebliğ


Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız.

Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (BDS 810) Hakkında Tebliğ –Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37 için tıklayınız

Özle Hususlar-Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi (BDS 800) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:35 için tıklayınız

Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi (BDS 705) Hakkında Tebliğ- Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 31 için tıklayınız

Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama (BDS 700) Hakkında Tebliğ –Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 30 için tıklayınız

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar için tıklayınız Ek için tıklayınız

Karşılaştırmalı Bilgiler- Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar (BDS 710) Hakkında Tebliğ –Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 33 için tıklayınız

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar için tıklayınız

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar için tıklayınız

Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dökümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları (BDS 720) Hakkında Tebliğ – Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:34 için tıklayınız

Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları (BDS 706) Hakkında Tebliğ – Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 32 için tıklayınız

Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi ( Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dahil ) (BDS 600) Hakkında Tebliğ / Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27 için tıklayınız  |  Ek dosyası için tıklayınız

28911 Sayılı Kurul Kararı için lütfen tıklayınız

Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği için tıklayınız

Yazılı Açıklamalar (BDS 580) Hakkında Tebliğ / Türkiye Denetim Standartları Tebliği : No: 26 için tıklayınız

İlişkili Taraflar (BDS 550) Hakkında Tebliğ / Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 23 için tıklayınız

İlk Bağımsız Denetimler –Açılış Bakiyeleri (BDS 510) Hakkında Tebliğ / Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 19 için tıklayınız

Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dahil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi (BDS 540) Hakkında Tebliğ / Türkiye Denetim Standartları Tebliği No : 22 için tıklayınız

İşletmenin Sürekliliği (BDS 570 ) Hakkında Tebliğ / Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 25 için tıklayınız

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (BDS 560) Hakkında Tebliğ / Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 24 için tıklayınız

Bağımsız Denetimde Örnekleme (BDS 530) Hakkında Tebliğ / Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 21 için tıklayınız

Bağımsız Denetim kanıtları-Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar (BDS 501) Hakkında Tebliğ / Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:17 için tıklayınız

Analitik Prosedürler (BDS 520) Hakkında Tebliğ / Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 20 için tıklayınız

Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi (BDS 450) Hakkında Tebliğ / Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:15 için tıklayınız

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması (BDS 300) Hakkında Tebliği / Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 10 için tıklayınız

İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (BDS 315) Hakkında Tebliği / Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 11 için tıklayınız

Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar (BDS 402) Hakkında Tebliği /Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 14 için tıklayınız

Bağımsız Denetim Kanıtları (BDS 500) Hakkında Tebliğ /Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 16 için tıklayınız

Dış Teyitler (BDS 505) Hakkında Tebliğ /Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 18 için tıklayınız

Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler (BDS 330 ) Hakkında Tebliğ / Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 13 için tıklayınız

Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik (BDS 320) Hakkında Tebliğ / Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 12 için tıklayınız

Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi (BDS 230) Hakkında Tebliğ / Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 5 için tıklayınız

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol (BDS 220) Hakkında Tebliğ / Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 4 için tıklayınız

Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tebliğ / Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 3 için tıklayınız

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde yapılan değişiklik hakkında tıklayınız.

Kamu İç Denetim Genel Tebliği için tıklayınız

20/05/2013 tarih ve 28652 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “ Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi ile İlgili Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun 25/4/2013 Tarihli ve 04/01 Sayılı Kararı için tıklayınız

Karara ilişkin dosyaya ulaşmak için tıklayınız

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/1/2013 Tarihli ve B.07.6.KGK.0.01.00-050.01.04-(01/15) Sayılı Kararı için tıklayınız

Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği için tıklayınız

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği için tıklayınız

Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği için tıklayınız

Bağımsız Denetçilik Yetkilendirme Tebliği için tıklayınız

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız

Seminer Programı

Diğer Sitelerimiz

İç Denetim Dergisi

Türkiye İç Denetim Kongresi

Mesleki Gelişim Akademisi

Akademik Forum 2016

İç Denetime Genç Bakış

Sanal Müze

Site İçi Arama

Ara


Site Haritası / Sıkça Sorulan Sorular

Basn Odas
Basın Odası Mevzuat Envanteri