SINAV SÜRECİ

CIA ve Diğer Uzmanlık Sınavları (CFSA, CCSA, CGAP) Sürecine İlişkin Sorular

Bilgisayar Destekli Sınav (BDS) nedir?
IIA'in yaptığı tanıma göre, BDS, mevcut unvan sertifikası sınavlarımızın anlaşmalı bir kurumun önceden belirlenmiş ve kontrollü sınav merkezlerinde bilgisayarla yapılmasıdır. IIA'in bu amaçla seçtiği anlaşmalı kurum "Pearson VUE"dur.

Pearson VUE kimdir ve IIA (Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü) için neden iyi bir ortaktır?
Pearson VUE, dünya çapında 145 ülkede her yıl pek çok dilde 40 milyon sınavı yönetmektedir. Bilgisayar destekli sınav uygulaması ve yönetimi konusunda dünya çapında bir liderdir. Pearson VUE'nun teknoloji yatırımları, IIA adaylarına gelişmiş bir hizmet sunmanın yanı sıra, en ileri seviyede sınav güvenliği de sağlamaktadır.

Adaylar, herhangi bir IIA sınavına İnternet aracılığıyla girebilirler mi?
Hayır. IIA'in sınav güvenliği ve dürüstlüğü konusundaki yüksek standartlarına ancak kontrollü ve güvenli bir sınav ortamında ulaşılabilir. Bundan dolayı, CIA ve uzmanlık (CCSA, CGAP, CFSA) sınavları, sadece, dünyanın dört bir yanında belirlenmiş Pearson VUE seçilmiş sınav merkezlerinde yapılmaktadır.

IIA, kâğıt kalemle yapılan sınavlardan BDS uygulamasına neden geçmiştir?
BDS uygulaması, IIA'in iç denetim camiasına verdiği muteber ve güvenilir bir sınav süreciyle hizmet etme taahhüdünü daha da güçlendirmiştir. BDS yöntemi, adaylara, aşağıdakiler de dahil sayısız faydalar sağlamaktadır:

  • Daha sık sınav yapılabilmesi,
  • Adaylara en uygun yer, tarih ve saatte sınava girme kolaylığı sağlanması,
  • Sınav sonuçlarının adaylara daha hızlı bildirilmesi,
  • Dikkat dağıtabilecek dış rahatsızlıkları asgarî, sınava yoğunlaşmayı azamî kılan profesyonel bir sınav ortamı sağlanması,
  • Her adaya eşit bir şekilde güvenilir ve uygun bir sınav ortamı sunulması,
  • Sınav kitapçığına işaretlenen cevapların, kodlanmak üzere cevap kâğıdına aktarılması sırasında, adayın hata yapma riskinin azaltılması.

Diğer uzmanlık sınavları da (CCSA, CGAP ve CFSA) BDS yöntemi ile mi yapılmaktadır?
Evet. Tüm IIA uzmanlık sınavlarında Mayıs 2008 döneminden itibaren BDS yöntemi uygulanmaktadır.


Kâğıt kalemle sınav ya da BDS formatında sınav alma konusunda adaylara seçim hakkı tanınmakta mıdır?
Hayır. 5 Mayıs 2008 tarihinden itibaren CIA ve diğer uzmanlık sınavları bilgisayar destekli sınav formatında sunulmakta olup adaylar başka bir sınav yöntemini tercih edememektedirler.


Bir aday CIA sınavının belirli kısımlarını daha önce (kağıt kalem formatında) geçmişse, bu kısımlar verilmiş sayılacak mı?
Mayıs 2008'den önce sınavın belirli kısımlarını geçen adaylar, geçtikleri kısımlar için yeniden sınava girmeyecekler ve sadece geçemedikleri veya hiç girmedikleri bölümlere BDS yöntemiyle gireceklerdir. Ancak geçtikleri bölümlerle ilgili durumları, aşağıda açıklanan sınav geçerlilik süresiyle ilgili hükümlere tâbidir.

 

Bir adayın CIA veya diğer uzmanlık sertifikası sürecini ne kadar zamanda tamamlaması gerekiyor?

Adaylar sertifikasyon sürecini tamamlamak için, başvurularının onayını takiben dört yıllık bir süreye sahip olacaklardır. Bu dört yıl içerisinde tüm sınavlarda başarılı olma koşulu dahil, sertifika almaya hak kazanmak için gerekli şartların tamamının sağlanması gerekmektedir. Dört yıllık süre sona erdiği takdirde, başvurunun yenilenmesi ve gerekli ücretlerin tekrar ödenerek sınava girilmesi gerekmektedir.


Başarısız olunan sınava tekrar girilmesiyle ilgili IIA'in politikası nedir?
Adaylar, CIA sınavının her bölümünü ve her uzmanlık sınavını ancak 90 gün sonra tekrar alabilirler. O bölümü veya uzmanlık sınavını geçemeyen adayların o bölümü veya uzmanlık sınavını tekrar alabilmek için 90 gün beklemeleri gerekir.

BDS ile sınav almak için hangi bilgisayar becerilerine sahip olmak gerekir?
Adayların sadece klavye ve fare kullanımına aşina olmaları yeterlidir. Sınav merkezinde sınava girmeden önce her adaya kısa bir aydınlatıcı eğitim verilmektedir.

Sınavlar ne zaman yapılacaktır?
Sınavlar haftada 4-5 gün olmak üzere tüm yıl boyunca düzenlenecektir.

Adaylara her sınav için ne kadar zaman verilecek?
CIA Sınavı için adaylara 2 saat 45 dakika mühlet verilmektedir.

Diğer Uzmanlık Sınavları (CCSA, CGAP, CFSA) için adaylara 3 saat 15 dakika mühlet verilecektir.

Sınav formatı nasıldır?

Sınav soruları dört seçenekli olacak ve bu seçeneklerden biri seçilecektir. Verilen cevaba göre daha zor soru gelmesi veya 4 yanlışın 1 doğruyu götürmesi şeklinde uygulamalar yoktur. Dolayısıyla soruların tamamının cevaplanması adayın lehinedir.

Sınavlarda kaç adet soru sorulmaktadır?


Sınav

Soru Adedi

Sınav Süresi

Sertifikalı İç Denetçi Sınavı

 

 

1. Bölüm

100

2 saat 45 dakika

2. Bölüm

100

2 saat 45 dakika

3. Bölüm

100

2 saat 45 dakika

4. Bölüm

100

2 saat 45 dakika

 

 

 

IIA Uzmanlık Sınavları

 

 

Sertifikalı Kontrol Özdeğerlendirme Sertifikası

125

3 saat 15 dakika

Sertifikalı Kamu Denetçisi Sertifikası

125

3 saat 15 dakika

Sertifikalı Mali Hizmetler Denetçisi Sertifikası

125

3 saat 15 dakika

 

Eski uygulamadaki Kağıt Kalem Bazlı Sınavlar ile BDS arasında içerik olarak fark var mıdır?
CIA sınavının ve diğer üç uzmanlık sınavının içeriğinde eski uygulamadan farklı herhangi bir değişiklik olmamıştır. Sınav sorularının sayısında azalma olmasına rağmen, bilgisayar destekli sınavdaki sorularla kâğıt kalemle sınav formatındaki sınavda sorulan sorular aynı konuları kapsamaktadır.

Bilgisayar destekli sınav sırasında, bir aday gözden geçirip kontrol etmek veya verdiği cevabı değiştirmek için daha önceki sorulara geri dönebilir mi?
Evet. Adaylar, sınav süresince sınav metni içerisinde istedikleri gibi hareket edebilirler. Adaylar daha önceki sorulara geri dönebilir, verdikleri cevapları değiştirebilir ve sınavı tamamlamadan önce gözden geçirmek ve kontrol etmek amacıyla istedikleri soruları işaretleyebilirler. Bununla birlikte, aday, sınavı tamamladıktan sonra veya sınav süresi sona erdikten sonra artık herhangi bir soruya erişemez.

BDS'yle yapılan CIA veya diğer uzmanlık sınavlarında geçme standardında bir değişiklik olacak mı?
Geçme standartlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Sınavın ücreti TL olarak ödendiğinde hangi kur esas alınmalıdır?
Ödeme tarihindeki TCMB satış kuru esas alınmaktadır.

Adaylar bir sınav için programlamayı nasıl yapacaklar?
Sınavlar "ilk gelen ilk girer" temelinde programlanmaktadır. Adaylar randevularını ne kadar erken alırlarsa, istedikleri ve seçtikleri yer, tarih ve saatte sınavı alma şansları o kadar çok olacaktır. Önceden randevu almadan sınava girmek mümkün değildir.

Sınavlar nerede düzenlenmektedir?
CIA ve diğer uzmanlık sınavları, Pearson VUE sınav merkezlerinin dünya ağında bulunan 400 seçilmiş sınav merkezinde yapılmaktadır. Türkiye'de 2 adet İstanbul'da ve 1 adet Ankara'da olmak üzere 3 adet seçilmiş sınav merkezi bulunmaktadır.

Hangi dillerde sınava girilebilmektedir?
CIA, CCSA ve CGAP sınavları aynı metinde soruların Türkçe ve İngilizcesi yan yana verilerek yapılmaktadır. CFSA sınavı henüz Türkçe olarak düzenlenmemektedir.

CIA sınav bölümlerinin dördünün de peş peşe alınması gerekli midir?
Hayır. Dört bölümün tümü aynı zamanda alınabileceği gibi, geçmişte olduğu gibi bu bölümler tek tek de alınabilir. Bununla birlikte, adaylar aynı sınav dönemi içinde aynı bölümü bir kereden fazla alamazlar.

CIA sınavlarında başarılı olmak için kaç puan almak gerekir? Değerlendirme yapılırken not ortalaması ya da çan eğrisi sistemi kullanılıyor mu?
Bir bölümden başarılı sayılmak için 600 ve üzerinde puan almak gerekmekte, bu puan bir bölümdeki soruların %75' inin doğru yanıtlanması karşılığına gelmektedir. Sınavda, not ortalaması ya da çan eğrisi sistemi kullanılmamaktadır.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanmaktadır?
Adayın ilgili bölümdeki tüm soruları yanıtlamasının ardından resmi olmayan sınav sonucu eş zamanlı olarak öğrenilmekte, resmi sonuçlar adayın iletişim adresine posta ile bildirilmektedir.


SERTİFİKA SINAVLARINDA TARİH ERTELEME İMKANI

Sınav  rezervasyonu yaptırmış adaylar  01 Mayıs 2012 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen ücreti ödemek ve bir kereye mahsus olmak kaydı ile rezervasyonlarını 30 gün uzatabileceklerdir.

Üyelik durumu

TİDE

Pearson Vue

TOPLAM

TİDE Üyeleri için

55 USD + KDV 

50 USD

105 USD + KDV

Üye olmayanlar için

75 USD + KDV

50 USD

125 USD + KDV