TİDE

  • ECIIA
  • IIA

COSO İÇ KONTROL BÜTÜNLEŞİK ÇERÇEVE 2013

COSO İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve 2013 Türkçe Olarak Yayımlandı

 
TİDE olarak iç denetim uygulamalarında uluslararası standartlar çerçevesinde meslektaşlar, kurumlar ve toplum için referans ve güvence kaynağı olarak katma değer yaratma amacı çerçevesinde yeni bir çalışmayı daha sunuyoruz.
 
COSO iç kontrol modeli özellikle iç denetçilerin iç kontrol sistemlerini değerlendirmede temel referans kaynağı olan iç kontrol modellerinin başında gelmektedir. 1992 yılında yayınlanan ilk modelin güncellenerek 2013 yılında yayınlanması üzerine çalışma komitemiz tarafından titiz ve dikkati bir şekilde Türkçe’ye tercüme edilerek dilimize kazandırılmıştır.
 
COSO İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve 2013 birinci kitap Yönetici Özeti, ikinci kitap Çerçeve ve Ekler, üçüncü kitap Bir İç Kontrol Sisteminin Etkililiğini Değerlendirmek İçin Kullanılabilecek Açıklayıcı Araçlar, dördüncü kitap Dış Finansal Raporlama Üzerinde İç Kontrol: Bir Yaklaşımlar ve Örnekler Özeti adında 4 kitaptan oluşmaktadır.
 
Yönetici Özetinde başta Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu olmak üzere tüm üst düzey yöneticilere yönelik genel bir bakış sunulmaktadır. Çerçeve ve Ekler kitabı etkili bir iç kontrolün gereklerini açıklamakta, yönetimin tüm kademelerine iç kontrolün tasarlanması, uygulanması ve yürütülmesi ve iç kontrolün etkililiğinin değerlendirilmesi konusunda yol göstermektedir. Bir İç Kontrol Sisteminin Etkililiğini Değerlendirmek İçin Kullanılabilecek Açıklayıcı Araçlar kitabında COSO İç Kontrol Modeli’nin uygulanmasında faydalı ola¬bilecek şablonlar ve senaryolar sağlanmaktadır. Dış Finansal Raporlama Üzerinde İç Kontrol: Bir Yaklaşımlar ve Örnekler Özeti kitabı ise bileşenlerin ve ilkelerin nasıl uygulanabileceğini dış finansal raporlama üzerinde gösteren pratik yaklaşımlar ve örnekler içermektedir.
 
COSO İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve 2013’ü tüm paydaşlarımızın kullanımına sunuyor ve diğer yayınlarımızda olduğu gibi TİDE ile iletişime geçerek temin edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
 
Coso 2013 İç Kontrol – Bütünleşik Çerçeve kitap setinin satış fiyatları aşağıda yer almaktadır;
 
4’lü set: TİDE Üyeleri için 275 TL, üye olmayanlar için 330 TL,
3’lü set: TİDE Üyeleri için 180 TL, üye olmayanlar için 215 TL
Sadece 4. kitap: TİDE Üyeleri için 110 TL, üye olmayanlar için 130 TL
 
Kitaplarda KDV istisnası uygulanmaktadır.