DUYURULAR

02.05.2024

TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun’un Farkındalık Ayı Mesajı

 
Meslek Ailemizin Değerli Paydaşları,
 
Saygıdeğer Bilim, İş ve Meslek İnsanları, Değerli Üyelerimiz,
 
Sevgili Gençler,
 
Küresel meslek örgütümüz IIA tarafından, MAYIS ayı tüm dünyada “Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı” olarak ilan edilmiş ve dünya çapında iç denetim bilincini oluşturma çabalarına odaklanılacak bir ay olarak belirlenmiştir.
 
29 yıl önce Enstitümüzün kuruluşu vesilesi ile düzenlediğimiz Uluslararası Sempozyumun açılışında yaptığım konuşmamdan bir alıntı ile “Farkındalık Ayı” mesajımı paylaşmak istiyorum.
 
“Geleceği düşündüğümüzde; düşünülenin aksine, iç denetim, fonksiyon yitirmeyecek, geleneksel kimliğinden çok farklı bir kimliğe bürünecektir. Bu kimliği ile iç denetçi bir fütürist fonksiyonu üstlenecek her alanda ihtiyaçları ve fırsatları göstererek birçok fonksiyona ışık tutacaktır.”
 
Bu uz görü, 29 yıl önce Enstitümüzün kuruluşu vesilesi ile düzenlediğimiz Uluslararası Sempozyumun açılışında yaptığım konuşmamda yer alıyordu. (*)
 
Kendi alanında Türkiye’nin yüreği olmak üzere tüm dünyaya açık, hızlı ve sağlıklı iletişim kanalları ile bilgi ve deneyim alışverişini dünyadan Türkiye’ye ve Türkiye’den dünyaya iki yönlü sağlamak üzere yola çıktığımızı, kuruluşumuzu ilan ettiğimiz ilk etkinliğimizde, ortaya koyduğumuz uz görünün bugün gerçeğimiz olduğunu görüyoruz.
 
Bu gerçeği ifade etmekte amacım, haklı çıkmanın memnuniyetinden öte geleceğe ortak olma düşüncesiyle yarına hazır olmak için başlattığımız mesleki örgütlenme girişimimizin bugün çeyrek asrı aşan bir birikim ve farkındalığa sahip olduğuna dikkat çekmektir.
 
Zorlu süreçlerden geçerek gerçekleştirilen mesleki örgütlenme ile yaşanılan mesleki değişim ve dönüşüm, bugün yaşadığımız dijital iş gücüyle birlikte çalışılan bir dönemde rolümüzün sürdürülebilirliği ve mesleki kariyerimizde geleceğe nasıl hazırlanabileceğimiz konularında imkân ve fırsatlar sunuyor.
 
Değişen ve dijitalleşen dünyada yeniden şekillendireceğimiz bir geleceğimiz var.
 
Gelecek için hayalleri olan herkese, bu hayalleri gerçekleştirmede yol gösterecek değerlerimiz bulunuyor.
 
İş, insan ve teknolojinin değiştiği ve birbirini değiştirdiği bir dönemin içinden geçiyoruz.
 
Dijitalleşmenin tetiklediği değişim ve dönüşüm sürecinde İç Denetim mesleğinin geleceği için önemli fırsatlar bulunuyor.
 
Bu gelişmeler sonrası İç Denetim mesleğinin geleceği; analitik teknolojilerden faydalanan, robotik süreç otomasyonu, yapay zekâ kullanan, gerçek zamanlı izleme ve raporlama sağlayan stratejik iş ortağına dönüşüm süreci içinde şekillenecek, şekilleniyor.
 
Bu yeni dönem, farklı beceri ve yeteneklere sahip meslek insanlarına ihtiyaç duyuyor. Kendini yenileyen, paydaşların yeni ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak, güvence sağlamanın yeni yaklaşımlarını sunabilen, robotik süreç otomasyonu ve yapay zekâ uygulamalarının, dijitalleşmenin yarattığı riskleri anlayabilen meslek insanlarının kurumlarımızda daha çok yer alacağı öngörülüyor.
 
Öngörülen dijital dönüşümün yönetilmesi, iç denetim faaliyetinin yürütülmesinde her seviyede çalışana liderlik fırsatı tanımakta, başarılı bir liderlik için çalışanların stratejik gelişim, kişisel gelişim, motivasyon, iş zekası, proje yönetimi, her seviyede paydaşlarla iletişim becerilerini geliştirmelerini gerektirmektir.
 
Enstitümüz kurullarında ve komitelerinde gönüllü olmak da liderlik becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, mentorluk desteği, bu zorlu süreçte daha incelikli adımları öğrenmek için tavsiye edilen yaygın ve başarılı bir yaklaşımdır.
 
Mesajımın başında da ifade ettiğim gibi dijital çağda iç denetçi olmak fütürist lider olmaktır. Dijital çağın iç denetçisi, ileri düzeyde teknoloji uzmanıdır. Yeni teknolojilerin tasarlanması ve uygulanması ile birlikte geleceği araştıran, tahmin eden ve canlandıran vizyoner liderdir.
 
Teknoloji, iç denetim dünyasına daha fazla değer yaratma fırsatı getiriyor. Sürekli öğrenme, teknolojiyle çalışma, eleştirel düşünme, esneklik ve beceriklilik her zamankinden daha önemli hale geliyor. Dijital olarak dönüşen kurumlarda ihtiyaç duyulan becerileri geliştiren iç denetçilerin geleceği parlak olacak. (**)
 
Meraklı olma, değişim ve dönüşüm arayışının tetiklediği ilham ve hayal gücü ile tutku, azim ve kararlılıkla değer ve farkındalık yaratmak, fark edilerek örnek olmak için farkındalık ayımız mayıs ayını değerlendirelim.
 
Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayımız Kutlu Olsun!
 
Ali Kamil UZUN
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı
 
İstanbul, Mayıs 2024