KÜTÜPHANE

KÜTÜPHANE

Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün meslektaşlarımıza ve araştırmacılara bir hizmeti de bünyesinde oluşturduğu “Meslek Kütüphanesi”dir. 1997 yılında başlayan çalışmalarla Enstitü bünyesinde üyelerimizin, araştırmacıların, meslek mensuplarının ve diğer ilgililerin  çalışmalarına kaynak desteği verebilmek amacıyla bir mesleki uzmanlık kütüphanesi oluşturuldu. Denetim mesleğiyle ilgili bir çok yerli yayın haricinde başta IIA'in yayınladıkları olmak üzere zengin bir uluslararası literatür de kütüphaneye kazandırıldı.
 
Günümüze kadar çeşitli kurum ve kuruluşların desteği ile kütüphaneye kitap bağışları yapılmış olup, bunların arasında Sayıştay, İMKB, SPK, TÜRMOB, KALDER, Devlet Denetim Elemanları Derneği, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Işık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. gibi kuruluşları belirtmek mümkündür.
 
2009 yılında TİDE Yönetim Kurulu tarafından; mesleki ihtisas kütüphanesi olarak TİDE kütüphanesinin düzenlenmesi amacıyla profesyonel bir destek alınmış, kütüphanedeki tüm kaynakların tasnif, sınıflandırma ve arşivleme çalışmaları bir uzman tarafından gerçekleştirilmiştir.
 
Kütüphanemizde bulunan kitapların listesine ulaşmak için tıklayınız.