FAYDALI LİNKLER

FAYDALI LİNKLER
 
Aşağıda İç Denetim ile ilgili bazı faydalı linklere yer verilmiştir.
 
The Institute of Internal Auditiors www.theiia.org
 
European Confederation of Institutes of Internal Auditing www.eciia.org/
 
The Committe of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO) www.coso.org
 
 
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu www.bddk.org.tr
 
Sermaye Piyasası Kurulu www.spk.gov.tr
 
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu www.tmsk.org.tr
 
Hazine Müşteşarlığı www.hazine.gov.tr
 
US Security Excahange Commissions (SEC) www.sec.gov
 
International Accounting Standards Board www.ifrs.org
 
Financial Accounting Foundation Board www.fasb.org
 
Knowledge Leader www.knowledgeleader.com
 
Denetim Net www.denetimnet.net
 
İç Denetim KoordinasyonKurulu www.idkk.gov.tr
 
Kamu İç Denetçileri Derneği www.kidder.org.tr
 
İç Denetim Net www.icdenetim.net
 
İç Denetim Org www.icdenetim.org