GLOBAL PERSPECTİVES AND INSİGHTS

1.Sayı : Global Perspectives and Insights : Jeopolitik ile Uğraşmak
2.Sayı : Global Perspectives and Insights : Sayıların Ötesinde: İç Denetçinin Finansal Olmayan Raporlardaki Rolü
3.Sayı : Global Perspectives and Insights : Kültürün Denetlenmesi – Hassas Konuya Sert Bir Bakış
4.Sayı : Global Perspectives and Insights : Güvenilir Bir Siber Danışman Olarak İç Denetim
5.Sayı : Global Perspectives and Insights : İç Denetimin Global Nabzı Kanalıyla Sunulan Yeni Trendler
6 .Sayı : Global Perspectives and Insights : İç Denetimin Stratejik Etkisini Arttırmak
7 .Sayı : Global Perspectives and Insights : Krizlere Karşı Esneklik
8. Sayı : Global Perspectives and Insights : İç Denetim ve Dış Denetim Örgütsel Yönetişimde Ayrı Roller