GLOBAL PERSPECTIVES AND INSIGHTS

1.Sayı : Global Perspectives and Insights : Jeopolitik ile Uğraşmak
2.Sayı : Global Perspectives and Insights : Sayıların Ötesinde: İç Denetçinin Finansal Olmayan Raporlardaki Rolü
3.Sayı : Global Perspectives and Insights : Kültürün Denetlenmesi – Hassas Konuya Sert Bir Bakış
4.Sayı : Global Perspectives and Insights : Güvenilir Bir Siber Danışman Olarak İç Denetim
5.Sayı : Global Perspectives and Insights : İç Denetimin Global Nabzı Kanalıyla Sunulan Yeni Trendler
6 .Sayı : Global Perspectives and Insights : İç Denetimin Stratejik Etkisini Arttırmak
7 .Sayı : Global Perspectives and Insights : Krizlere Karşı Esneklik
8. Sayı : Global Perspectives and Insights : İç Denetim ve Dış Denetim Örgütsel Yönetişimde Ayrı Roller

9. Sayı:

Özel Sayı Part I : Global Perspectives and Insights :  "Yapay Zekâ – İç Denetim Mesleğine İlişkin Dikkate Alınması Gerekenler"
Özel Sayı Part II : Global Perspectives and Insights :  "IIA’nın Yapay Zekâ Denetim Çerçevesi"
Özel Sayı Part III: Global Perspectives and Insights :  "IIA’nın Yapay Zekâ Denetim Çerçevesi”

10. Sayı: Global Perspectives and Insights : Yıkıcı Dönüşüm Çağında İç Denetim

11. Sayı: Global Perspectives and Insights :  "2018 Global Risk Raporu: İç Denetim Yöneticilerinin Karşılaştıkları En Büyük Riskler"

12. Sayı: Global Perspectives and Insights :  "Atiklik ve Yenilik"

13. Sayı: Global Perspectives and Insights Part I : "5G ve Dördüncü Sanayi Devrimi"
 
14. Sayı: Global Perspectives and Insights Part II :  "5G ve Dördüncü Sanayi Devrimi"
 
 
 
17. Sayı: Global Perspectives and Insights : Uygunluktan Azime: İç Denetim Azim Modelinin Uygulanması
 
18. Sayı: Global Perspectives and Insights : Üçlü Hat Modeli – Her Kurumun Başarısı için Önemli Bir Araç
 
 
 
21. Sayı: Global Perspectives and Insights : "Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) Risk Ortamı"
 
22. Sayı: Global Perspectives and Insights : "2022 Yılında Siber Güvenlik"
 
23. Sayı: Global Perspectives and Insights :  “COVID Sonrası Dünyada İç Denetim”
 
24. Sayı: Global Perspectives and Insights : "Veri Analitiği"
 
25. Sayı: Global Perspectives and Insights : Özel Baskı "Değişen Dünya İçin Standartların Güncellenmesi"
 
26. Sayı: Global Perspectives and Insights : "Suiistimal"
 
27. Sayı: Global Perspectives and Insights :  "Yönetişim, Risk ve Kontrol"
 
28. Sayı: Global Perspectives and Insights : "Yapay Zeka Devrimi"
 
29. Sayı: Global Perspectives and Insights : "Siber Güvenlik"
 
30. Sayı: Global Perspectives and Insights: "İnovasyon ve Teknoloji"