AKADEMİK FORUM

AKADEMİK FORUM

Türkiye İç Denetim Enstitüsü, iç denetim mesleğinin akademik gelişimine katkı ve destek sağlamak amacıyla üniversitelerimiz ile akademik ilişkilerin geliştirilmesine stratejik olarak önem ve öncelik vermektedir.

Bu kapsamda iş dünyasının akademik dünya ile bağını güçlendirmek, karşılıklı işbirliğinin kapsamını ve yönünü tayin etmek amacıyla Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından 2010 yılında "Akademik Forum" şeklinde yeni bir paylaşım platformu oluşturulmuştur.

Meslek ile ilgili akademik çalışmaların gündemini oluşturduğu bu paylaşım platformunun ilki "Akademik Forum 2010" adıyla Marmara Üniversitesi ve Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ile birlikte 13 Mayıs 2010 tarihinde Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü Konferans Salonunda düzenlendi.

"Akademik Forum" iki yıl aralıklarla bir üniversitemiz ile birlikte ve üniversitenin merkezinin bulunduğu şehirde gerçekleştirilecektir.