SÜREKLİ MESLEKİ EĞİTİM (CPE) POLİTİKASI

Yıllık Sertifika Yenileme Politikası

Sayın Sertifika Sahipleri,
 
Tüm sertifika sahiplerinin her yıl 31 Aralık gününe kadar sahip oldukları sertifika ya da sertifikalar için Sürekli Mesleki Eğitim (CPE) bildirimini yapmaları gerekmektedir.
 
Sertifika sahipleri CPE bildirimlerini https://ccms.theiia.org/ sayfasından yapacaklardır. Bu konuda birkaç hatırlatma yapmak isteriz.
 
  • Sertifika sahiplerinin geçerli e-posta adresi ile demografik bilgileri güncel değil ise Enstitümüz ile irtibata geçerek güncel iletişim bilgilerinin paylaşmaları gerekmektedir.
  • Adaylar, yıl boyunca aldıkları tüm eğitimlerini değil, aktif olup olmamaları durumuna göre gerekli CPE saati bildirimi yapmalıdırlar.
  • Aşağıdaki tabloda gerekli olan CPE saatleri yer almaktadır.

 

Program Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin Gerekli Saat Mesleki Faaliyette Bulunmayanlar İçin Gerekli Saat
CIA 40 20
CCSA, CFSA, CGAP, CRMA 20 10

 

  • Sertifika sahipleri, 31 Aralık tarihine kadar CPE saatlerini bildirmelidirler.
  • Sertifika sahipleri her yıl, en az iki saatlik etik eğitimi almalıdırlar.
  • Kazanılan CPE saatleri birden fazla sertifika için kullanılabilir, ancak uzman sertifikaları için kazanılan CPE saatlerinin %25 ‘i uzmanlık alanı ile ilgili olmalıdır.
  • Sertifika sahiplerinin Sertifikasyon Aday El kitabını incelemelerini rica ederiz. 

 

Sertifika Yeniden Aktifleştirme Ücretleri

 
Üye
Aktif Statü
Üye Olmayan
Aktif Statü
Üye
Beklemi Dönemi
Üye Olmayan
Beklemi Dönemi
CIA US $30 US $120 US $60 US $240
CRMA/CCSA/CFSA/CGAP US $20 US $120 US $40 US $240
QIAL US $30 US $120 US $60 US $240

 

Sertifikayı Eski Haline Getirme Ücreti (31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerlidir)

 

  Üye Üye Olmayan

Yeniden Etkinleştirme Ücreti

(12 aydan uzun süredir etkin olmayan durum)

US $100 US $250

 

 
Sıkça Sorulan Sorular için https://www.tide.org.tr/surekli-mesleki-egitim-kredisi-cpe-sorular linkini tıklayınız.
 
YENİ! – 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek CPE Politikası Değişiklikleri
 
2022 yılında, Mesleki Sertifikasyon Kurulu (PCB), CPE Politikasında yapılan değişiklikleri onayladı. 1 Eylül
2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, tüm IIA sertifika sahipleri ve mevcut adaylar için yeni CPE
Politikası yürürlüğe girecektir.
 
 
Sertifikasyon Statüsü
 
Aktif Sertifika sahibi halen mesleki olarak faaldir ve isminden sonra sertifikasını belirtebilir, IIA sertifikasına sahip olmanın faydalarından istifade edebilir.
Bekleme Süresi (24-aylık Süre) Sertifika sahibi, gereken CPE saatlerini rapor etmemiş ve Bekleme statüsüne geçirilmiştir. Bu statüde olan sertifika sahibi isminden sonra sertifikasını belirtemez ve IIA sertifikası ve unvanına sahip olmanın faydalarından istifade edemez. Bu kişinin durumunu tekrar Aktif statüsüne geçirebilmek için gereken CPE saatlerini rapor etmesi gerekmektedir.
İptal Edildi Sertifika sahibi, 24 aylık süre dolduktan sonra gereken CPE saatlerini rapor etmemiş ve unvanı ve statüsü iptal edilmiştir. Bu statüde olan sertifika sahibi isminden sonra sertifikasını belirtemez ve IIA sertifikası ve unvanına sahip olmanın faydalarından istifade edemez. Bu kişinin tekrar sertifika alması gerekmektedir. (Programa tekrar müracaat etmesi ve gereken tüm ücretleri ödemek de dâhil olmak üzere gereken tüm sınavlardan geçmesi gerekir.)

 

Değişikliklerin Özeti (değişiklikler italikle gösterilmiştir)

  MEVCUT POLİTİKA DEĞİŞTİRİLEN POLİTİKA (1 EYLÜL 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR)
Raporlama Dönemi Sertifika ve unvanın verilmesini takip eden takvim yılı Sertifika ve unvanın verilmesini takip eden takvim yılı
Gereken Saat Sayısı
CIA
 
Mesleki Faaliyette Bulunanlar:
40 saat
Mesleki Faaliyette Bulunmayanlar:
20 saat
 
Tüm diğer IIA sertifikaları
Mesleki Faaliyette Bulunanlar:
20 saat
Mesleki Faaliyette Bulunmayanlar:
10 saat
CIA
 
Mesleki Faaliyette Bulunanlar:
40 saat
Mesleki Faaliyette Bulunmayanlar:
20 saat
 
Tüm diğer IIA sertifikaları
Mesleki Faaliyette Bulunanlar:
20 saat
Mesleki Faaliyette Bulunmayanlar:
10 saat
Gerekli Olan 2
Saatlik Etik Eğitimi
Evet Evet
Artan (Nakli Yekûn)
CPE
Sunulmamıştır Bir takvim yılı içinde edinilen CPE’nin artan kısmı, ertesi takvim yılı raporlama döngüsü için kullanılabilir (CIA için azami 20 saat ve diğer IIA sertifikaları için 10 saat).
Sertifikasyonun Eski
Statüsüne Getirilmesi
Süresi Sona Ermiş statüsündeki kişiler, gereken CPE saatlerini rapor ederek unvan ve sertifikalarını tekrar eski statüsüne getirebilirler. Eski statüye getirme olanağı artık sunulmayacaktır. İptal statüsüne giren kişilerin unvan ve sertifikaları için tekrar başvurmaları gerekir. (Programa tekrar müracaat etmeleri ve gereken tüm ücretleri ödemek de dâhil olmak üzere gereken tüm sınavlardan geçmeleri gerekir.) Zorunlu koşullara (mücbir sebep) bağlı muafiyet talep eden kişiler için, lütfen CPE Politikasına bakınız.
Bekleme Statüsü 12 ay 24 ay