KAMU KONFERANSI

KAMU İÇ DENETİM KONFERANSI

Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim?” sorusu TBMM Genel Sekreterliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir konferansta Ankara’da masaya yatırıldı. Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ve Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) işbirliği ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)’nun desteğiyle TBMM Büyük Grup Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta bir konuşma yapan Meclis Başkanı Cemil Çiçek, kamu idarelerinde iç denetimin ve iç denetçilerin yaptığı işin önemine dikkat çekti.

 

MECLİS BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK, TİDE VE KİDDER’İN ORTAK DÜZENLEDİĞİ KONFERANSTA KONUŞTU:

“TBMM’NİN ÜÇ ÖNEMLİ GÖREVİNDEN BİRİ DENETİMDİR”

 

“Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim?” sorusu TBMM Genel Sekreterliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir konferansta Ankara’da masaya yatırıldı. Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ve Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) işbirliği ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)’nun desteğiyle TBMM Büyük Grup Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta bir konuşma yapan Meclis Başkanı Cemil Çiçek, kamu idarelerinde iç denetimin ve iç denetçilerin yaptığı işin önemine dikkat çekti.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binasındaki Büyük Grup Toplantı Salonu’nda sabah saat 09.00’da TBMM Genel sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu, Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı İlhan Hatipoğlu, TİDE Başkanı Gürdoğan Yurtsever ve KİDDER Başkanı Faruk Uysal’ın açılış  konuşmalarıyla başlayan konferansta alanında uzman kamu ve özel sektör yöneticileri ve iç denetçileri kamu idarelerinde daha etkili bir yönetim için nasıl bir iç denetim gerektiği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Konferansa kamu idareleri ve özel sektör işletmelerinde görev yapan iç denetçilerin yanında yöneticiler ile öğretim görevlileri büyük ilgi gösterdiler.

 

Konferansta konuşan Meclis Başkanı Cemil Çiçek, TBMM’nin 3 tane önemli görevi bulunduğunu ifade ederek, bunları, “yasama, denetim ve parlamenter diplomasi faaliyetleri” olarak sıraladı. İç denetçilerin kutsal bir görev yaptığını belirten Çiçek, her yıl bir haftanın “denetim haftası” olarak belirlenmesi önerisine de destek verdi: “Denetimin ve iç denetimin ne anlama geldiğini, bu işin ne kadar hayati ve önemli olduğunu ortaya koyabilmek bakımından bir farkındalık yaratmak gerekiyor. Bunun için de toplumsal eğitime ihtiyaç var.” diyen Çiçek, konuşmasında Türkiye’nin Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün bu yılki ülke sıralamasındaki yerine de dikkat çekti. 65. sıradan 52. sıraya yükselmenin bir iyileşme olduğunu ancak bunun çok yetersiz kaldığını vurgulayan Çiçek; “Türkiye’nin 2023 vizyonu var. Birçok rakamlar açısından ilk 10’a girmeyi hedefliyoruz. Gelin bir hedef daha koyalım; dürüst, şeffaf, usulüne uygun, etkin, verimli yönetimde 2023’e geldiğimizde ilk 10’u hedefleyelim. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde iç denetime önemli görevler düşüyor.” sözleriyle iç denetçilere seslendi.

 

 

 

Neziroğlu: “İç Denetim Alanında Önemli Mesafe Kat Ettik”

Ev sahipliğini üstlendiği konferansın açılışında konuşan Meclis Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu TBMM İdari Teşkilatı olarak iç denetim alanında önemli mesafe kat ettiklerini söyledi: “TBMM İdari Teşkilatı’nın üst yöneticisi olarak, idareye değer katma ve geliştirme fonksiyonunu göz önünde bulundurarak, iç denetimin teşkilatımızda kurumsallaşmasını önemsiyorum.”diyen Neziroğlu, bu çerçevede iç denetim birimlerinin fiziki imkânları ve insan kaynağını geliştirmek için her türlü desteği sağladıklarını belirtti. Üst yönetici olarak en çok önem verdiği birimlerden birinin İç Denetim Birimi olduğunu da sözlerine ekleyen Neziroğlu; “Bizim başkanlarla yaptığımız bütün toplantılara İç Denetim Birimi Başkanımız da katılmakta ve orada görüş ve öneriler getirmektedir.” sözleriyle iç denetimin önemine bir kez daha dikkat çekti.

 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) Başkanı İ.İlhan Hatipoğlu, açılış ile Panel Başkanlığı konuşmalarında, Kurul olarak 2013 ve 2014 yıllarında Kamu İç Denetim Rehberi ile Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberini yayımladıklarını, 2015 yılında ise Performans Denetimi Rehberini yayımlamayı hedeflediklerini ifade etti.  Ayrıca, iç denetim faaliyetlerinin planlamadan izlemeye kadar tüm süreçlerini kapsayan Kamu İç Denetim Yazılımını (İçDen) geliştirdiklerini ve 2015 yılı itibariyle kamu iç denetçilerinin %76sının İçDen'i kullanacağını belirtti. 2015 yılının kamu iç denetimi açısından performans denetimi, kalite güvence ve eğitim yılı olacağının altını çizen Sayın Hatipoğlu; iç denetim yüksek lisans programı ile uluslararası iç denetim sertifika programlarının öncelikli konuları arasında yer aldığını açıkladı."

 

İç Denetimde Uluslararası Standartlar

Konferansın hem açılışında hem de Panel kısmında konuşan bir diğer isim; TİDE Başkanı Gürdoğan Yurtsever, dünyada ve ülkemizde iç denetimin öneminin giderek arttığını ifade ederek “Türkiye’deki iç denetim uygulamalarının uluslararası standartlara yükseltilmesi için çaba gösterdiklerini ve TİDE bünyesinde pek çok faaliyet gerçekleştirdiklerini” belirtti. “İç denetimin temel amacının kurumlara değer katmak” olduğunu ifade eden Yurtsever, “İç denetimin değer katma fonksiyonunun kamu idareleri için de geçerli olduğunu, kamu idarelerindeki risklerin azaltılması, olası zararların önlenmesi, kaynakların etkili ve verimli kullanılması için iç denetim faaliyetinin uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığını” vurguladı.

 

KİDDER Başkanı Faruk Uysal ise, toplantının amacını; “Klasik yasal uygunluk denetiminden bir adım daha öteye geçerek, performans hedefini sağlamada ve risk yönetimi konusunda yönetime daha fazla katkıda bulunmak, üst yöneticilerimiz ve siyasi otoriteler nazarında daha fazla farkındalık oluşturmak için bu konferansı düzenleme gereği duyduk.” sözleriyle anlattı. Uysal konuşmasında teftiş ve iç denetim meslekleri arasındaki farka da vurgu yaptı.

 

Yönetim Performans Hedefinin Yakalanmasında ve Kurumsal Risk Yönetimi Sürecinde İç Denetimin Katkısı

Konferansın kamu kurumlarının deneyimli iç denetçileri ile reel sektörün önemli şirketlerinde görev yapan iç denetçilerin konuşmacı olarak yer aldığı oturumlarında, iç denetimin işletmelerin performans hedeflerini yakalama ve risk yönetiminde rol ve sorumlulukları tartışılarak konu özel sektör ve kamu sektörü işletmeleri açısından ele alındı.

 

Geçmişten Geleceğe İç Denetim

Konferansın öğleden sonraki kısmında düzenlenen panelde ise, kamu idarelerinde iç denetimin 10 yıllık geçmişi masaya yatırıldı, özel sektör karşılaştırmalarıyla iç denetim mesleğinin geleceğine dair önemli değerlendirmeler yapıldı.

 

 

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Hakkında

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), ülkemizde uluslararası standartlarda iç denetim mesleğinin gelişimi için 19 Eylül 1995 tarihinde kurulmuştur.

TİDE, hizmetleri ile mesleğin profesyonellerine ve iş dünyasına güncel kalmak, değişim, gelişim ve büyümenin ortağı olmak konusunda fırsatlar sunmaktadır.

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) ve Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA)’nun temsilcisi olan ve yönetim organları ile çalışma komitelerinde aktif görev alan TİDE, “Meslekte küresel gelişim ve mükemmelliğin paydaşı olmak” vizyonu ile şirketlerimizin yönetim kurulları, denetim komiteleri, icra kurulu başkanları (CEO), üst düzey yöneticiler ve iç denetçiler, kamu kurum ve kuruluşlarımız, düzenleyici kurumlarımız, üniversitelerimiz ve akademisyenlerimize hizmetleri ile kalıcı değer yaratma misyonunu sürdürmektedir.

Enstitü faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için www.tide.org.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Ayşegül Bakkalcıoğlu

Medya ve Halkla İlişkiler

aysegul.bakkalcioglu@carettareklam.com

Tel: 0212 2302314/119

 

 

Sunumlara buradan ulşabilirsiniz.

 

I. Oturum

 

Kemal Özsemerci

Dr. Bertan Kaya

 

II. Oturum

 

Burhanettin Aktaş

Fuat Öksüz

Aysan Sinanlıoğlu

Şerif Olgun Özen

 

PANEL

 

Faruk Uysal

Halis Kıral

Gürdoğan Yurtsever

Menteş Albayrak

Ali Kamil Uzun