İÇ DENETİM DEĞERLENDİRME ARACI

İç Denetim Değerlendirme Aracı 

 
Yönetim Kurullarına ve denetim komitelerine iç denetim faaliyetlerinin kalitesini değerlendirmek ve ihtiyaç duydukları aracı sağlamak için oluşturulan yeni “İç Denetim Değerlendirme Aracı” Türkçe dokümana buradan, İngilizce dokümana ise buradan ulaşabilirsiniz.