Türkiye İç Denetim Enstitüsü Müzesi, iç denetçilerin meslek örgütü olan Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün kuruluşu ve kuruluşundan itibaren gelişen süreci yazılı ve görsel olarak gelecek nesillere aktarabilmek, mesleki birikim ve gelişimi, meslek kültürü ile ilgili değerleri ifade eden belgeleri sergilemek amacıyla oluşturulmuştur.

    Türkiye İç Denetim Enstitüsü, ülkemizde iç denetim mesleğinin uluslararası standartlarda yürütülen bir meslek haline gelmesine yönelik olarak çok çeşitli ve boyutlu faaliyetler yürütmekte, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Müzesi ile bu faaliyetlerine bir boyut daha eklemektedir.

    “Sanal Müze” konseptiyle hazırlanan Türkiye İç Denetim Enstitüsü Müzesi’nde, Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün kuruluşu ve faaliyetlerinin gelişimi hakkında çeşitli bilgilere, bazı önemli belge ve fotoğraflara yer verilmektedir. Türkiye İç Denetim Enstitüsü bu proje ile gelecek dönemlerde planladığı “İç Denetim Meslek Müzesi”ni oluşturmak, meslektaşlar ve kamuoyunun hizmetine sunmak yönünde de önemli bir adım atmış olmaktadır.

    Müze’nin hazırlanması; geniş kapsamlı arşiv taraması, elde edilen bilgi ve belgelerin derlenmesi, Enstitü’nün kuruluşundan günümüze kadar çeşitli görevler alan kişiler ile ropörtajlar yapılması sayesinde mümkün olabilmiştir. Bu süreçte her türlü desteği veren üyelerimize ve meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.