AKADEMİK FORUM 2018 DÜZENLEME KOMİTESİ

Organizasyon ve Düzenleme Komitesi

 
Ali Kamil Uzun, TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Başkanı
Tolga Usluer, TİDE YK Üyesi
Prof. Dr. Melih Erdoğan, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Beyhan Marşap, MÖDAV Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Sezen Uludağ, Anadolu Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi, TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Üyesi
Arş. Gör. Esra Bilgiç, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Abdullah Efe, Anadolu Üniversitesi İç Denetim Birim Başkanı
Ertan Küçükyalçın, TİDE Genel Müdürü 
Sanem Daşcı, TİDE Yönetmen
Dilara Erdoğan, TİDE KİK Başkanı
Sena Safsoy Yığın, TİDE Denetim Kulüpleri Sorumlusu
Anadolu Üniversitesi Denetim Kulübü YK