DUYURULAR

02.05.2024

TİDE Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bahri Turgut’un Farkındalık Ayı Mesajı

 
Değerli Meslektaşlarım,
 
Sevgili Üyelerimiz ve İç Denetim Mesleğine Gönül Vermiş Paydaşlarımız,
 
Uzun yıllardır süregelen ve iç denetim mesleği için artık geleneksel hale gelmiş olan "İç Denetim Farkındalık Ayı’nızı" gönülden kutluyorum.
 
Küresel meslek örgütümüz tarafından 170’ten fazla ülke ve bölgeyi temsil eden 117 uluslararası enstitüde eş zamanlı olarak kutladığımız Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı’nın, iç denetim mesleğinin toplumumuzdaki ve iş hayatımızdaki öneminin bilinirliliğini artırmaya imkan sağlayacağına inanıyorum.
 
Bu kapsamda Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) olarak mayıs ayı boyunca; meslektaşlarımızın iç denetim ile ilgili farkındalığını artırmak ve mesleğimizin gelişimine katma değer yaratabilmek adına düzenleyeceğimiz faaliyetlere katılımınız ve destekleriniz için şimdiden hepinize teşekkür ederim.
 
Son dönemde küresel çapta yaşanan belirsizliklerin artması, iç denetim mesleğinin önemini daha da açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
 
Ekonomik dalgalanmalar, küresel sağlık krizi, iklim değişikliği ile ortaya çıkan sürdürülebilirlik ihtiyaçları ve hızlı dijital dönüşümler, kurumları muhtelif belirsizlikler ile karşı karşıya bırakmıştır. Artan yapay zekâ kullanımı ile birlikte bilgi sistemleri güvenliği daha da önem kazanmıştır.
 
İşte bu noktada iç denetimin kritik rolü devreye girmektedir. İç denetim, kurumların yönetim süreçlerini, bilgi sistemlerini, risk yönetimini ve iç kontrol sistemlerini güçlendirerek, belirsizlikler ile başa çıkma yeteneklerini arttırmakta ve kurumsal dayanıklılığı güçlendirme işlevini görmektedir. Bununla birlikte kurumların stratejik hedeflerine ulaşmalarını desteklemekte ve tüm paydaşlara güven ve şeffaflık sağlayarak toplumsal yönetişim ortamını da güçlendirmektedir.
 
Bu çeşit belirsizliklerin arttığı ve iş hayatının dinamiklerinin hızlıca değiştiği ortamlarda, iç denetim birimlerinin de evrilen risklere cevap verebilmesi ancak kendi süreçlerindeki çeviklikleri ve içsel kalite güvence uygulamaları ile mümkün olabilmektedir.
 
Yakın dönemde global bazda duyurulan İç Denetim Standartları, mesleğimizin gelişimi için birçok güncelleme ve açıklama içermekte olup; kalite değerlendirme üzerinde önemli bir etkiye sebep olacak ve iç denetim birimlerinin değişimlere adaptasyonunu hızlandıracaktır.
 
Bu vesileyle, 2024 yılı içinde Türkiye’de IIA Global Kalite Hizmetleri Birimi ve TİDE ortaklığıyla kalite değerlendirme hizmetlerinin verilmeye başlandığı müjdesini de sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. TİDE’nin mesleğin iyi uygulamaları ülkemize taşıma geleneği, bu alanda da devam ediyor olacak ve iç denetim birimlerine kurumları nezdinde ciddi bir itibar getirecektir. Bu sebeplerle, tüm kurumlarımızı TİDE’nin sağladığı bahse konu olan bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum.
 
TİDE olarak, 2024 yılı boyunca gelişen toplumsal ve kurumsal dinamiklere uyum sağlamak için iç denetim mesleğinin yarattığı katma değeri vurgulamaya ve gerekliliklerini ortaya koymaya devam edeceğiz. Bilindiği üzere, mesleki gelişim ve iyi uygulamaların takibi, iç denetim fonksiyonu için ulusal ve global yeniliklerden kopmamak adına önem taşımaktadır. Bunu teminen, tohumlarını 2023 yılı içerisinde attığımız ve ilk toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz BANAIA (Balkanlar ve Yakın Asya İç Denetim) Zirvesi, çok önemli bir adım olarak ülkemiz sivil toplum camiasında örnek bir adım olarak ortaya çıkmıştır. ‘’2030 Vizyonumuz’’ kapsamında belirlediğimiz hedeflerden biri olan Enstitümüzü bulunduğumuz coğrafyada lider ülke konumuna getirmek amacıyla başlattığımız bu inisiyatifteki banilik rolümüzü önümüzdeki yıllarda da devam ettiriyor olacağız.
  
Bu yıl on dördüncüsünü düzenleyeceğimiz, mesleğimizin gelişimine katkıda bulunan birbirinden değerli kişi ve kurumlara farkındalık ödüllerini takdim edeceğimiz, 30 Mayıs 2024 tarihindeki İç Denetim Farkındalık Ödül Törenimizde tüm meslektaşlarımızla bir araya gelmek için sabırsızlanıyor, mesleğimizin gelişimi için özveri ile çalışan tüm üyelerimizin ve paydaşlarımızın İç Denetim Farkındalık Ayı’nı bir kez daha kutluyorum.
 
Saygılarımla,
 
Osman Bahri Turgut
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı
 
İstanbul, Mayıs 2024