DUYURULAR

21.03.2011

Sayın Üyemiz,
  
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği 16. Olağan Genel Kurul  İlk toplantısı  yeterli  çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır. Genel Kurul toplantısı çoğunluk aranmaksızın  26 Mart 2011 Cumartesi günü saat 10:00’ da Point Hotel  Yıldızposta cad. No.29 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.
  
Gündem:

  • Açılış ve saygı duruşu,
  • Başkanlık divanının oluşumu,
  • TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,
  • Yönetim Kurulu 2010 yılı Faaliyet Raporu, Gelir /Gider Durumu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetçi Raporlarının Sunulması,
  • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ nun 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,
  • Tüzük ve yönetmelik değişikliklerinin görüşülmesi ve onaylanması,
  • Dilek ve Temenniler,
  • Kapanış

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğünün 17. Maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur. 

Türkiye İç Denetim Entitüsü(TİDE) Derneği Tüzüğü
TIDE Etik Kurul Yönetmeliği
TIDE Bütçe, Muhasebe, Gider Yönetmeliği
Dernek Bağımsız Denetim Raporu
İktisadi İşletme Bağımsız Denetim Raporu


Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Adına
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Başkanı
Özlem Aykaç İğdelipınar, CIA, CCSA