DUYURULAR

18.12.2013

Sayın Üyelerimiz ,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’ nin 17 Aralık 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli sayı sağlanamadığı için yapılamamıştır. Toplantı 25 Aralık 2013 Çarşamba günü saat 19:00’ da Point Hotel Yıldızposta cad. No.29 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Gündem:

a) Açılış ve saygı duruşu,

b) Başkanlık divanının oluşumu,

c) TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,

d) 2014 bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması

e) Dilek ve Temenniler

f) Kapanış

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğünün 17. Maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu