DUYURULAR

02.03.2016

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’ nin 21. Olağan Genel Kurulu’ nun ilk toplantısı 18 Mart 2016 Cuma günü Yıldızposta cad. Akın Sitesi 1.Blok No.6 Kat.5 D.10 Gayrettepe-Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Merkezinde saat 11:00’ de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26 Mart 2016 Cumartesi günü 09:00 -12:00 saatleri arasında Yıldızposta cad. No.29 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde bulunan Point Hotel Barbaros’ ta aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Gündem:

a) Açılış ve Saygı Duruşu,

b) Başkanlık divanının oluşumu,

c) TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,

d) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir/Gider Durumu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının sunulması,

e) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ nun ibrası,

f) Taşınmaz mallar alınması ve satın alınan taşınmazlar üzerinde aynî haklar tesis edilmesi (üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis etmek, irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek) ve tesis edilen ayni hakların fek edilmesi konularında Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesinin oylanmasına,

g) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu üyelerinin seçimi,

h) Dilek ve Temenniler,

i) Kapanış

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğünün 17. Maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu