DUYURULAR

21.11.2016

IIA sertifika sahiplerinin, 31 Aralık 2016 tarihine kadar sahip oldukları IIA sertifikaları için CPE bildirimi yapmalarını rica ederiz.

CPE bildirimi konusunda detaylı bilgi için ana sayfada yer alana duyurumuzu http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=haber_detay&NEWSID=311 ve CPE bildirim esasları için web sitemizde

yer alan broşürümüzü http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=sureklimeslekigelisim_cpe inceleyebilirsiniz.