DUYURULAR

29.12.2017

ULUSLARARASI AKADEMİK FORUM 2018

FORUM KİTABINDA YAYIMLANMAK ÜZERE BİLDİRİ ÇAĞRISI

Değerli Katılımcılar,

11 Mayıs 2018 tarihinde Anadolu Üniversitesinde yapılacak olan Uluslararası Akademik Forumda, Gerçek Zamanlı Güvence Modeli Olarak Sürekli Denetim ve Sürekli İzleme Teması işlenecektir. Forumda ele alınan ve tartışılan konular, her zaman olduğu gibi, TİDE tarafından yayımlanacaktır. Ancak bu kez, Forum temasıyla ilgili siz değerli araştırmacıların bildirilerine de hakem sürecinden geçirerek yer vermek istiyoruz.

Hakem sürecinden geçerek Akademik Forum 2018 kitabında yayımlanmak üzere uygun bulunan bildiriler arasından seçilecek bir bildiriye ayrıca Forumda sunulmak üzere Forum programında yer verilecektir.

Forum temasının ana çerçevesine uygun olarak, 01 Nisan 2018 tarihine kadar gönderilecek bildiriler için bazı araştırma ve tartışma önerileri aşağıda sıralanmıştır.

Bildiriler ekte verilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır.

Başarı dileklerimizle.

 

Akademik Forum 2018, Bildiriler için

 Öneri Araştırma Konuları:

 

·         Sürekli denetimin temel unsurları nelerdir?

·         Sürekli denetim / sürekli izleme için nasıl bir teknoloji?

·         Sürekli denetimin Veri kalitesini etkileyiş biçimi

·         Dış denetim sürekli denetim ilişkisi

·         Sürekli denetim / sürekli izlemeyi nasıl güdüler?

·         Gerçek zamanlı güvence için yönetimden beklentiler nelerdir?

·         İş süreçleri nasıl organize edilmelidir?

·         Sürekli izleme / sürekli denetim ortamında veri ve risk analizi

·         Sürekli denetim etkinliği nasıl ölçülür?

·         Sürekli denetimde üst yönetim, birim yöneticisi, denetim komitesi, iç denetçilerin ilişkileri

·         Sürekli denetim ve Entegre raporlama

·         Sürekli denetim ve GRC

·         Sürekli denetimin değer yaratması

·         Sürekli denetim ve sürekli izleme ilişkisinde sapmalar ve giderilmesi

·         Yönetim ve iç denetim koordinasyonu sürekli denetim/sürekli izleme ile nasıl artırılır?

·         İç kontrol-iç denetim-sürekli güvence ilişkisi

·         Sürekli güvence rolleri ve sorumlulukları

·         Sürekli denetim ve güvenlik

·         Sürekli denetim / sürekli izleme ve savunma hatları

·         Yönetimin gelecek projeksiyonlarında sürekli izleme / sürekli denetim

·         Ve diğer…

Ek: BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

TİDE tarafından yayımlanacak Akademik Forum kitabında yer almak üzere gönderilecek bildiri önerileri; bilimsel araştırma, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.

Bildiri başlığı, sayfa ortasına hizalı, büyük harfle TIMES NEW ROMAN 14 punto kalın yazı tipinde olmalı, sağ üst köşede 11 ölçeğinde, yazar unvanı, adı-soyadı, e-posta adresi ve kurum bilgileri yer almalıdır.

İlk sayfada Türkçe ve İngilizce özet, Times New Roman eğik yazı ile 11 punto büyüklüğünde (yaklaşık 1000 karakter ya da 150 kelime), özetin altında anahtar kelimeler yer almalıdır.

Bildiri metni tek satır aralığı ile 11 punto büyüklüğünde ve Times New Roman yazı biçiminde olmalıdır. Sayfa yapısı A4 ebadında, sayfa ortasında tek sütunlu, üst 5, alt 5, sol 4, sağ 4 cm boşluk ölçülerinde olmalıdır. Metin içinde tablo ve şekillere sıra numarası ve isim verilmelidir.

Yararlanılan kaynaklara atıflar için APA sitili temel alınmalı, metin içinde yazar soyadı, kaynak yayın tarihi ve sayfa numarası belirtilerek parantez içinde (Akdoğan ve Sevilengül, 2007:33 gibi) verilmelidir. Yararlanılan kaynaklar metin sonunda, Times New Roman 10 punto şeklinde, yazar soyadına göre alfabetik sırayla listelenmelidir.

Örnek Kaynakça

1)       ERDOĞAN, M. (2006). Denetim Kavramsal ve Teknolojik Yapı, Güncelleştirilmiş 3. Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.

2)       KAYA, E. ve M. AZALTUN (2005). Muhasebe Meslek Etiği ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi C.7, S.2, (s.17-37).

3)       KARACAER, S., R. GOHAR, M. AYGÜN ve H. C. SAYIN (2008). “Effects of Personal Values on Auditor’s Ethical Decisions: A Comparison of Pakistani ve Turkish Professional Auditors”, EBEN AC 2008, October 17-19, Antalya-Türkiye.

Internet kaynaklarına yapılan atıflar, metin içinde parantez içi adres uzantısı (turmob.org.tr) şeklinde; kaynakçada ise; http://www.turmob.org.tr (31.12.2013) şeklinde, alıntı tarihi belirtilerek verilmelidir.

TİDE web sitesinde duyurulan e-posta adresine (tide@tide.org.tr), belirtilen süreler içinde gönderilen bildiri önerileri, Bilim Kurulunda yer alan iki hakem tarafından incelenerek kabul edilecek, değerlendirme sonucuna göre yazarlardan düzeltme istenebilecektir.

Son Bildiri gönderme tarihi 01 Nisan 2018’dir.