DUYURULAR

28.02.2020

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği - 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Üyelerimiz, 
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği 25. Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2020 Cuma günü saat 11:00' de Mecidiyeköy Mah. Cemal Sahir Sk. No:29 D:30-31 Şişli//İstanbul adresinde bulunan Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Merkezinde yapılacaktır. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 28 Mart 2020 Cumartesi günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında Yıldız Posta Cad. No.29 Esentepe /İstanbul adresinde bulunan Point Barbaros Hotel' de aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.
 
GÜNDEM: 
 
1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Başkanlık divanının oluşumu,
3. TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir/Gider Durumu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının sunulması,
5. Etik Kurulu ve Yüksek Divan Kurulu raporlarının sunulması,
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
7. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu üyelerinin seçimi,
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış
 
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Tüzüğünün 16. maddesi uyarınca tüm üyelerimize  duyurulur.
 
 
2019 yılı bağımsız denetim raporlarını, 2019  yılı fiili bütçesini ve Tüzüğümüz gereği Aday Gösterme Komitesi tarafından belirlenen TİDE Organları aday listesini aşağıda bulabilirsiniz.
 
 
 
 
 
Saygılarımızla, 
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu