DUYURULAR

06.05.2021

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun’un Farkındalık Ayı Mesajı

Meslek Ailemizin Değerli Paydaşları, Değerli Üyelerimiz,

Dünyamızı etkisi altına alan Covid-19 küresel salgınıyla, bireysel, kurumsal ve toplumsal hayat akışımızı etkileyen maskeli, mesafeli günler yaşıyoruz.

Yaşanılan ve yaşanmakta olan büyük sıkıntılara rağmen toplumsal duyarlılık ve farkındalıkla birbirimize umut verirken devam eden hayatın sürdürülebilir geleceği için tedbirli, özenli yurttaş ve toplum bilinciyle, yarınlara hazırlıklı olacağımız günlerin içinden geçiyoruz.

Toplumsal ve kurumsal hayat için bilim ve aklın rehberliğinde, ortak aklın sinerjisi ve farkındalığın enerjisiyle, koşullar ne olursa olsun yarınlarımızdan vazgeçmeden, paylaşarak gelişme ve ilerleme tutkumuzla, geleceğimizi şekillendireceğiz.

Küresel salgın öncesi bizler için tek bir ay “MAYIS” ayı, farkındalık ayı olarak özel bir anlam taşıyordu. Salgınla birlikte yaşadıklarımız tüm bir yılı farkındalık yılı olarak bizlere yaşatıyor. Sadece biz meslek insanları için değil toplumun her kesiminde farkındalıklarımızın sınandığı bir yıl yaşıyoruz.

Bugüne kadar dışına çıkmaya bir türlü cesaret edemediğimiz, etrafına korku duvarları ördüğümüz konfor alanımızın dışına çıkmanın, öğrenme ve büyüme fırsatlarıyla tanışmak olduğunun farkındalığını tecrübe ederek gördük.

İnsanoğlu olarak el ayak çektiğimizde yaşadığımız gezegenin canlılarıyla, nefes aldığını, kendine geldiğinin farkına vardık.

Aile olmanın değerlerini, sosyal hayatın, hareketliliğin nimetlerini, birlikte olmanın keyfini, yaşamın anlamını hissettik.

O halde, meslek insanları olarak; toplumsal ve kurumsal hayatın içinde insanlık, ülkemiz ve dünyamız için akıl terimizle, sağlıklı geleceğe değer yarattığımızın, sorumluluk taşıdığımızın farkında olmalı ve bu farkındalığı toplumsal ve kurumsal hayata yansıtmalıyız. Çünkü, Mesleğimizle, kurumsal hayatımızın bağışıklık sistemine güvence sağlıyor, geleceğine değer yaratıyoruz.

Değişen ve dijitalleşen dünyada yeniden şekillendireceğimiz bir geleceğimiz var.

Gelecek için hayalleri olan herkese, bu hayalleri gerçekleştirmede yol gösterecek değerlerimiz var.

İş, insan ve teknolojinin değiştiği ve birbirini değiştirdiği bir dönemin içinden geçiyoruz.

Bilim ve aklın rehberliği, değerlerimiz ve hayal gücümüz; ülkemiz ve mesleğimizin geleceği, bireysel, kurumsal, toplumsal varlığımızın sürdürülebilirliği için güvencemizdir.

Dijitalleşmenin tetiklediği değişim ve dönüşüm sürecinde ‘İç Denetim’ mesleğinin geleceği için de önemli fırsatlar bulunuyor.

Tarihsel süreç içinde yaşanan değişimlerin dalga aralıklarının kısaldığı, çok daha kısalacağı bir dönemde sadece iç denetim değil tüm mesleklerin geleceği etki altında bulunuyor.

Bu gelişmeler sonrası iç denetim mesleğinin geleceği; analitik teknolojilerden faydalanan, robotik süreç otomasyonu, yapay zeka kullanan, gerçek zamanlı izleme ve raporlama sağlayan stratejik iş ortağına dönüşüm süreci içinde şekillenecek, şekilleniyor.

İç denetimin, paydaşların yeni beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak yeni nesil bir yaklaşımla, kendini baştan yaratması, geleceğini tasarlaması, diğer bir ifadeyle, kendini güncellemesi, yeni özellikleri ve işlevleriyle sürdürülebilir olması, kabul görmesi gerekiyor.

Dijitalleşmenin şekillendirdiği bu süreçte, iç denetimin, değişim ve dönüşüme rehberlik eden, bilgi toplumunun sunduğu imkanlarla gelecek odaklı işlevler üstlenerek, bulunduğu eko-sistemi etkileyebileceği görüşündeyim.

İçinden geçtiğimiz küresel salgın süreci, düne kadar öngörülerle, uz görülerle zamana yayılan, gelecek vadeli konuştuğumuz değişim ve dönüşümü bugün bizlere yaşatıyor.

Bu yeni dönem, farklı beceri ve yeteneklere sahip meslek insanlarına ihtiyaç duyuyor. Kendini yenileyen, paydaşların yeni ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak, güvence sağlamanın yeni yaklaşımlarını sunabilen, robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka uygulamalarının, dijitalleşmenin yarattığı riskleri anlayabilen meslek insanlarının kurumlarımızda daha çok yer alacağı öngörülüyor.

Bu yeni dönemi, fırsata dönüştürmek mümkün. Kurumsal hayatta başlatacağımız bir kontrol okuryazarlığı seferberliğiyle, mesleğimizin değişim ve dönüşüm sürecini, geleceğe ortak olmak hedefiyle, fırsata dönüştürülebileceği kanaatindeyim.

Meraklı olma, değişim ve dönüşüm arayışının tetiklediği ilham ve hayal gücüyle, tutku, azim ve kararlılıkla, değer ve farkındalık yaratmak, fark edilerek örnek olmak için MAYIS ayını değerlendirelim.

Meslek ailemizi ve tüm paydaşlarımızı kontrol okuryazarlığı konusunda kurumsal hayatta farkındalık yaratmak için seferberliğe davet ediyorum.

Kontrol okuryazarlığı, kurumsal hayatta her seviye çalışan ve yöneticiyle birlikte tüm pay ve menfaat sahiplerinin kurum içi kontroller konusunda farkındalığını ifade ediyor.

Analitik teknolojilerden faydalanan, robotik süreç otomasyonu, yapay zeka kullanan, gerçek zamanlı izleme ve raporlama sağlayan iş dünyasında kontrol okuryazarlığının geliştirilmesinde, yaygınlaştırılmasında yönetim kurullarının liderliğine, iç denetçilerin rehberliğine ihtiyaç duyuluyor.

Şirketlerimizde yönetim kurullarının liderliğinde, iç denetçilerin rehberliğinde başlatılacak kontrol okuryazarlığı seferberliğiyle, şeffaf kurum ve güçlü toplum yaratmalı, ülkemize değer katmalı ve dünyaya örnek olmalıyız.  

Küresel olarak yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinde, geleceğe ortak olmak için yarınlara hazır olmanın yolu, kontrol okuryazarlığından geçiyor.

Uluslararası iç denetim farkındalık ayımız kutlu olsun!

Sevgi ve saygılarımla,

 

Ali Kamil UZUN

Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Kurucu ve Onursal Başkanı

 

İSTANBUL, Mayıs 2021