DUYURULAR

09.07.2012

İç Denetim Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında 13 Haziran 2012 tarihinde KPMG Türkiye’nin Kavacık ofisinde düzenlenen “Fark Yaratan Birim: İç Denetim” adıyla düzenlenen seminere katılım yüksekti. 

Açılış konuşmasını KPMG Türkiye Risk Yönetimi Danışmanlığı Bölüm Başkanı, Sn. İdil Gürdil’in yaptığı seminerde konuşmacı olarak yer alan KPMG Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Bölüm Başkanı Sn. Ashley Smith, İç Denetimdeki Global Trendler konulu konuşmasında gelecekte iç denetim faaliyetlerinde odaklanılması gereken alanlara, paydaşların iç denetimden beklentilerindeki değişime ve Yönetişim, Risk ve Uyum’un (GRC) önemine işaret etti.

TİDE Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Özlem Aykaç ise Üst Yönetimin / Genel Müdürün İç denetimden beklentilerine işaret ettiği konuşmasında, iç denetimin klasik bakış açısından farklı olarak danışmanlık ve güvence faaliyeti olduğunu özetleyen yeni iç denetim yaklaşımına da değindi.  

Anadolu Grubu Denetim Koordinatör Yardımcısı, Sn. Menteş Albayrak,  konuşmasında İç Denetimde Başarı için Gereken Yetkinlikleri gerçek hayattan da çarpıcı örnekler vererek anlattı. KPMG Türkiye Risk Yönetimi Danışmanlığı Direktörü, Sn. İlker Açıkalın ise kurumsal yönetimin temel dayanağı olan kurumsal yönetim ilkelerinin Yeni TTK’ daki yansımalarına değindi.

KPMG Türkiye Risk Yönetimi Danışmanlığı Adli Bilişim Bölümü Müdürü Sn. Göktürk Tamay, Sürekli Denetim - Sürekli Gözetim çözümleri konulu konuşmasında, bu uygulamaların iç kontrol faaliyetleri açısından organizasyonlara sağladığı hem süreç hem maliyet bazlı cazip avantajlara, uygulama seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ile birlikte teknoloji odaklı yaklaşım yerine içerik, insan, süreç ve teknoloji odaklı karma bir yaklaşımı tercih etmenin faydalarına ve son olarak da yapay zekanın benzer uygulamalarda kullanılmaya başlanması ile ilgili KPMG’nin gerçekleştirdiği test çalışmalarına ve son gelişmelere değindi.