ETKİNLİKLER

İÇ DENETİM İÇİN KURUMSAL YÖNETİM ÇERÇEVESİ 

 
Başvuru formu için tıklayın.
 
Kazanılacak yetkinlikler
 
 • Kurumsal yönetim çerçevesi ve uygulamaları ile ilgili farkındalık kazandırmak
 • Kurumsal yönetimde iç denetimin rolü ve sorumluluklarını tanımlamak
 
Kimleri Davet Ediyoruz?
 
 • Kurumsal yönetimde iç denetimin rolü ve kurumlarda atılacak adımlar hakkında bilgi edinmek isteyen iç denetçiler ve şirket yöneticileri
 
Seminer Başlıkları 
 
 •  Kurumsal yönetim çerçevesi
 •  
 •  Kurumsal yönetimde roller ve sorumluluklar
 •  
 •  Kurumsal yönetimle ilişkili mevzuat ve standartlar
 •  
 •  Etkin kurumsal yönetimin unsurları
 •  
 •  Kurumsal yönetimde iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetimin rolü 
 •  
 •  Başarılı kurumsal yönetim için ipuçları ve uygulama önerileri 
 
 
Seminer Süresi : 1 gün
 
CPE : 8 saat