ETKİNLİKLER

Denetim Sürecinde Eleştirel Düşünme (Critical Thinking in the Audit Process)

 

 

 

Bu Kurs Hakkında

 

Kursun Tanımı

 

IIA'nın Global İç Denetim Yetkinlik Çerçevesinde eleştirel düşünme, gerekli anahtar kişisel becerilerden biri olarak tanımlanmakta olup, birçok kurum eleştirel düşünmeyi bünyesindeki iç denetçilerin sahip olması zaruri olan bir beceri çeşidi olarak kabul etmektedir. Eleştirel düşünme, karar alma sürecinin daha etkin ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar ve bu sayede daha iyi bir kurumsal performans elde edilmesine sebep olur. Bu kursta, bu önemli ana yetkinliğin çeşitli yönleri ve bileşenlerini mercek altına alacağız.

 

Etkili bir eleştirel düşünmede, ilgili bilgiler toplanır ve çözümlenir, ikna edici çıkarımlarda bulunulur ve bunlara göre çeşitli tavsiyeler sunulur. Sadece kişisel başarıya yön vermekle kalmaz, aynı zamanda şirketlerin stratejik hedeflerine daha rahat ve etkili bir şekilde ulaşmalarına da olanak sağlar. Eleştirel düşünme, genelde, yönetimin riskleri daha iyi yönetmesine ve sürdürülebilir bir kontrol ortamı yaratmasına yardımcı olacak fikirler sağlamak için gerekli temel bileşeni teşkil eder.

 

Bu kurs; risk değerlendirmeleri, görüşme ve mülakatlar, test ve analizler, süreç dokümantasyonu ve raporlama gibi denetim sürecinin anahtar unsurları kapsamında eleştirel düşünmenin nasıl kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Eleştirel düşünme, açık ve net, rasyonel, yeni fikirlere açık ve kanıtlar üzerinden yürütülen disiplinli bir düşünme biçimidir ve bu nitelikleri onu denetim süreçleri için ideal yapar. Sunulan eleştirel düşünme konseptleri ve uygulamaları, denetim müşterilerine ölçülebilir büyüklükte değer katmak suretiyle işle ilgili anahtar karar alma süreçlerinde denetim verimliliğini artırmak amacıyla tasarlanmışlardır.

 

Bu kurs:

 • denetim ekibinin işe alım, eğitim ve değerlendirme süreçlerinin yanı sıra, departmanın iç denetim stratejisi ve metodolojisinde eleştirel düşünmeden istifade etmek isteyen iç denetim yöneticileri;
 • risk değerlendirmelerinden raporlamaya varana dek denetim döngüsünün her safhasında eleştirel düşünmeden nasıl istifade edilebileceğini öğrenmek isteyen denetim müdürleri;
 • yönetim ile kurdukları iletişimlerde ve denetim gözlemlerinin geliştirilmesi konusunda eleştirel düşünme becerilerinden istifade etmek isteyen baş denetçiler; ve
 • kullandıkları denetim mülakat tekniklerini ve çalışma belgelerinin kalitesini geliştirme fırsatı arayan kıdemli ve kadrolu denetçiler için tasarlanmıştır.

 

Kursun Hedefleri

 • Destekleyici araçlar ve teknikler ile birlikte, kritik düşünme sanatı ve bilimine dair bir anlayış geliştirmek.
 • İç denetim görevlerinde karşılaşılabilecek çeşitli senaryolar kapsamında, eleştirel düşünme becerileri, araçları ve tekniklerine ilişkin pratik yapmak.
 • Kullanılan denetim stratejilerinin etkinliğini artırmak ve katma değerli sonuçlar elde etmek için zemin oluşturmak.
 • Eleştirel düşünmenin amacını, önemini ve anahtar unsurlarını öğrenmek.
 • İlgili UMUÇ standartlarını ve ilgili Uygulama Rehberi ve Uygulama Rehberlerini inceleyip araştırmak.
 • Süreç ve test dokümanlarının hazırlanma aşamasında eleştirel düşüncenin kullanılmasının önemini anlamak.
 • Denetim sonuçlarının raporlanmasını geliştirmek amacı ile denetim sürecinin her aşaması için eleştirel düşünmeden istifade etme fırsatlarını belirleyip tanımlamak.
 • IIA'nın "VALU™ Denetim Sürecinde Eleştirel Düşünme Modeli"ni öğrenmek.

 

 

Kurs Konu Başlıkları

 

Eleştirel Düşünmeye Genel Bakış

 • Eleştirel düşünmenin tanımlanması
 • IIA'nın Global İç Denetim Yetkinlik Çerçevesinde açıklanan kişisel becerilerden biri olarak eleştirel düşünme
 • Eleştirel düşünmenin amacı ve önemi
 • İlgili UMUÇ Standartları ve ilgili Uygulama Rehberi ve Uygulama Rehberleri
 • Eleştirel düşünmenin sekiz unsuru ve entelektüel standartlar

 

Önyargılar ve Yanılmalar

 • Eleştirel düşünmeyi engelleyen önyargılar
 • Eleştirel düşünmeden kaçınmak için başvurulması mümkün ve muhtemel olan yanılmalar
 • IIA'nın "VALU™ Denetim Sürecinde Eleştirel Düşünme Modeli"

 

Risk Değerlendirmeleri ve Eleştirel Düşünme

 • Kurumsal risk yönetimi (KRY) risk modeli
 • Hedefler, risk tanımlama, risk ölçümü, risk önceliklendirme ve risk cevaplarına ilişkin eleştirel düşünce esaslı soruların belirlenip tanımlanması
 • Riske "Değişim Örüntüleri" merceğinden bakmak üzere eleştirel düşünme
 • Kurumun risk S-eğrisi üzerinde nerede bulunduğunun belirlenmesi

 

Görüşme ve Mülakatlar Sırasında Eleştirel Düşünme

 • Aktif dinleme becerileri
 • Nöro linguistik programlama
 • Yüksek getirili sorular sorma
 • İş süreci – Eleştirel düşünce esaslı soruların anlaşılması

 

Süreç Dokümantasyonuna Eleştirel Düşünmenin Katılması

 • RACI Modeli, SIPOC Diyagramı Akış çizelgeleriyle Değer Akışı Analizi
 • Mekânsal ilişkileri yakalamak üzere Spagetti Diyagramları

 

Test ve Analizlerde Eleştirel Düşünmenin Kullanılması

 • Veri analitiği
 • Kök neden analizi araçları ve teknikleri
 • Birden çok kök nedene ilişkin 5 Neden analizine karşı Balık Kılçığı Diyagramı ve Hata Ağacı Analizi
 • Pareto çizelgeleri
 • Test aşaması için eleştirel düşünce esaslı sorular
 • İş süreci geliştirme – Eleştirel düşünce esaslı sorular

 

Raporlamada Eleştirel Düşünmenin Uygulanması

 • İş zekâsının amacı ve önemi
 • İş süreci – Raporlamaya ilişkin eleştirel düşünmeye dayalı sorular
 • Beş C
 • Yaratıcı problem çözme
 • Ödeme matrisi

 

 

Kurs Hakkında Bilgiler

Kursun Süresi: 2 gün

Kullanılabilir CPE Saat Sayısı: 16

Bilgi Düzeyi: Orta

Çalışma Saha(lar)ı: Denetim

Ön Koşullar: Katılımların iç denetim alanında 3-5 yıllık bir tecrübeye sahip olmaları gereklidir.