ETKİNLİKLER

CIA Bölüm 1 , 2 ve 3

 

 

 

CIA 1 (SERTİFİKALI İÇ DENETÇİ BÖLÜM 1 ) SEMİNERİ

 

Seminerimiz CIA 1 sınavına sertifikalı uzman eğitmenle kısa sürede hazırlanma amaçlı düzenlenmektedir.

 

Seminer CIA adayları, mesleklerinde profesyonel gelişimi hedefleyen iç denetçiler

ve muhasebe, yönetim ve finansal alanda kariyer hedefleyen öğrenciler için uygundur

 

CIA 1 (SERTİFİKALI İÇ DENETÇİ BÖLÜM 1 ) –İÇ DENETİMİN TEMELLERİ ZORUNLU REHBER

·         İç Denetimin Tanımı

·         Etik Kurallar

·         Uluslararası İç Denetim Standartları

İÇ KONTROL VE RİSK

 

·         Kontrol Türleri ve Yönetimin Kontrol Araçları

·         COSO İç Kontrol Çerçevesi ve Kullanımı

·         Diğer Kontrol Çerçeveleri

·         Risk ve Risk Terminolojisi

·         Suiistimal Riski Farkındalığı

İÇ DENETİM GÖREVLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ-DENETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

·         Veri Toplama ve Süreç Haritaları Oluşturma

·         Kanıt Toplama ve Yeterli Kanıtın Değerlendirilmesi

·         Veri Analizi ve Yorumlanması

·         Dokümantasyon/Çalışma Kağıtları

·         Veri raporlaması

Seminer Süresi: 4 gün CPE: 32 saat

 

 

CIA 2 (SERTİFİKALI İÇ DENETÇİ BÖLÜM 2 ) –İÇ DENETİMİN UYGULANMASI İÇ DENETİM FAALİYETİNİN YÖNETİMİ

·         İç Denetimin Stratejik Rolü

·         İç Denetimin Operasyonel Rolü

·         Risk Bazlı İç Denetim Planının Oluşturulması

İÇ DENETİM GÖREVLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

 

·         Görevin Planlanması

·         Görevin Gözetimi

·         Görevin Raporlanması

·         Görev Sonuçlarının Takibi

SUİİSTİMAL RİSKİ VE KONTROLLERİ

 

·         Suiistimal Türleri ve Görev Türlerine göre Suiistimal Riskleri

·         Suiistimal Risklerine Cevap Verebilme

·         Suiistimal Soruşturması

·         Suiistimal Kontrollerinin İyileştirilmesi

·         Suiistimalin Tespit Edilmesi

·         Suiistimal Farkındalığı Oluşturulması

·         Soruşturma Mülakatları

·         Adli Denetim

 

Seminer Süresi: 4 gün CPE: 32 saat

 

 

 CIA 3 (SERTİFİKALI İÇ DENETÇİ BÖLÜM 3 ) –İÇ DENETİMİN UNSURLARI

 

YÖNETİŞİM VE ETİK

 

·         Yönetişim ve İş Etiği

RİSK YÖNETİMİ

 

·         Risk Yönetimi

ORGANİZASYONEL YAPILAR/İŞ SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ

 

·         Organizasyon Teorisi

·         İş süreçleri Analizi

·         Envanter Yönetimi

·         EDI, EFT, E-Ticaret

İLETİŞİM

 

·         İletişim

YÖNETİM VE LİDERLİK İLKELERİ

 

·         Stratejik Yönetim

·         Endüstrilerde Yapısal Analiz

·         Endüstrilerin Gelişimi

·         Stratejik Kararlar

·         Stratejide Tahmin

·         Kalite ve Proje Yönetimi

·         Motivasyon

·         Gruplar ve İK Yönetimi

·         Yönetim ve Liderlik Müzakere ve Çatışma Yönetim

 

Seminer Süresi: 5 gün CPE: 40 saat