ETKİNLİKLER

CCSA Sınavı Hazırlık Ve Fasilitasyon

 

CCSA (KONTROL ÖZ DEĞERLENDİRME SERTİFİKASI) SEMİNERİ
 
 
 
Seminerimiz CCSA sınavına sertifikalı uzman eğitmenle kısa sürede hazırlanma amaçlı düzenlenmektedir.
 
Seminer CCSA adayları, mesleklerinde profesyonel gelişimi hedefleyen iç denetçiler ve muhasebe, yönetim ve finansal alanda kariyer hedefleyen öğrenciler için uygundur.
 
 
 
KONTROL ÖZ DEĞERLENDİRME ESASLARI
 
·         CSA Esasları
 
·         Etik Kurallar
 
·         Kontrol Sorumluluğu ve Sahipliği
 
·         Kontrol Farkındalığı ve Eğitim
 
·         İşbirliği, Katılım ve Ortaklık
 
KONTROL ÖZ DEĞERLENDİRME PROGRAMININ ENTEGRASYONU
 
 
 
·         CSA Uygulamasında Alternatif Yaklaşımlar
 
·         Destekleyici Teknoloji Alternatifleri
 
·         CSA Uygulamalarında Fayda/Maliyet Analizi
 
·         Organizasyonel Davranış ve Teoriler
 
·         Stratejik ve Operasyonel Planlama Süreci
 
·         Değişim Yönetimi ve İş süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması
 
·         CSA Programı Planlama Strateji, Metodoloji ve Teknikleri
 
KONTROL ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN UNSURLARI
 
 
 
·         Proje Yönetimi
 
·         Soru Geliştirme Teknikleri
 
·         Grup Dinamikleri
 
·         Kaynakların Belirlenmesi ve Dağıtımı
 
·         Kolaylaştırma Teknikleri ve Araçları
 
·         Kırmızı Bayraklar/Suiistimal Farkındalığı
 
·         Değerlendirme/Analitik Araç ve Teknikler
 
İŞ HEDEFLERİ VE ORGANİZASYONEL PERFORMANS
 
 
 
·         Stratejik ve Operasyonel Planlama Süreci
 
·         Hedeflerin Belirlenmesi
 
·         Performans Ölçütleri
 
·         Performans Yönetimi
 
·         Veri Toplama ve Doğrulama Teknikleri
 
 
 
RİSK TANIMLAMA VE DEĞERLENDİRME
 
 
 
·         Riskle ilgili Uluslararası İç Denetim Standartları
 
·         Risk Teorisi
 
·         Risk Modelleri/Çerçevesi
 
·         İşin Doğasından Kaynaklanan Riskler
 
·         Risk Tanımlama ve Değerlendirme Tekniklerinin Uygulanması
 
KONTROL TEORİSİ VE UYGULAMALARI
 
 
 
·         Kurumsal Yönetişim, Kontrol Teorisi ve Modeller
 
·         Kontrol İz Kayıtlarını Belirleme Teknikleri
 
·         İnformal ve Formal Kontroller
 
·         Kontrol Dokümantasyon Teknikleri
 
·         Kontrol Tasarımı ve Uygulaması
 
 
 
 
 
Seminer Süresi: 3 gün
 
 
 
 
 
CCSA (KONTROL ÖZ DEĞERLENDİRME ) UYGULAMA SEMİNERİ
 
 
 
Seminerimiz CCSA (Kontrol Öz Değerlendirme) ‘ nın Kurumlarda uygulanmasını pratik etmek amaçlı hazırlanmış olup, bir uygulama semineridir.
 
Seminer CCSA adayları, CCSA uygulayıcıları, mesleklerinde profesyonel gelişimi hedefleyen iç denetçiler ve muhasebe, yönetim ve finansal alanda kariyer hedefleyen öğrenciler için uygundur.
 
CCSA sınavı sonucunda sertifikaya hak kazanabilmek için zorunlu olan 14 saatlik uygulama eğitimi gerekliliğini karşılamaktadır.
 
Seminerimize katılım sağlayarak :
 
 
 
·         CCSA uygulamaları hakkında bilgi edinip, uygulama gerçekleştirecek
 
·         Konu hakkında sorularınızı eğitmenle tartışarak değerlendirecek,
 
·         Başarılı bir CCSA uygulayıcısı olmanın yöntemlerini pratik edebileceksiniz.
 
Seminerde güncel seminer notları ve çeşitli uygulamalar ,vaka analizleri katılımcı ile paylaşılmaktadır.
 
Alan                : İç Denetim, İç Kontrol, Teftiş Kurulu, Risk Yönetimi, CCSA uygulayıcıları Ön Hazırlık        : gerekmemektedir.
 
Yöntem           : Sınıf Eğitimi, sunum ve vaka çalışmaları
 
 
 
 CCSA UYGULAMA SEMİNERİ
 
 
 
Ünite 1 : Giriş
 
 
 
·         CSA Uygulamaları Hakkında genel bilgilendirme
 
Ünite 2 : CSA Arka Plan
 
 
 
·         CSA Uygulama    terminolojisini kavrama.
 
·         CSA formatlarını öğrenme.
 
·         Etkili sunum becerileri için hangi kriterlerin gerektiğini anlama.
 
·         Sunum becerilerini pratik etme.
 
 
 
Ünite 3: Fasilitasyon Sanatı
 
 
 
·               CSA Uygulama sorumluluklarını listeleyebilme.
 
·               CSA Kolaylaştırıcısının özel sorumluluklarını kavrama.
 
·               Atölye çalışması ile çeşitli kişilik tiplerinin nasıl yönetilebileceğini keşfetme.
 
·               Bireysel karar verme süreci ile grup içinde görüş birliği oluşturarak karar verme sürecini karşılaştırma.
 
Ünite 4: CSA Çalıştayına Hazırlık
 
·               CSA Çalıştayı için gerekli aşamaların belirlenmesi.
 
·               İş hedeflerinin hiyerarşik yapısını açıklayabilme.
 
·               Mülakat becerilerini geliştirme.
 
·               Çalıştay katılımcılarının belirlenme sürecini kavrama.
 
·               CSA hakkında sık sorulan soruların tartışılması.
 
·               Kolaylaştırma ve kayıt altına alma becerilerinin pratik edilmesi
 
Ünite 5: CSA Atölye Çalışması
 
·         Çeşitli CSA çalıştay formatlarının kolaylaştırma tekniklerinin izah edilmesi
 
·         CSA çalıştay ortamında kolaylaştırma ve kayıt altına alma uygulamalarına katılma
 
·         CSA Uygulama rolünü pratik etme.
 
·         Kayıt altına alma ve çalıştay katibi rollerini bir çalıştay ortamında pratik etme.
 
·         Uygulama sürecini kritik etme ve değerlendirme.
 
Ünite 6: Seminer Kapanışı
 
·         Öncelikleri Belirleme
 
·         Bir eylem planı geliştirmek üzere bir taslak oluşturmak.
 
 
 
Seminer Süresi: 2 gün
 
 
 
CPE: 16