17. GENEL KURUL

17. OLAĞAN GENEL KURUL

Sayın Üyemiz,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği 17. Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2012 Cumartesi günü saat  10:00’da Yıldız Posta Cad. No.50 Esentepe/İSTANBUL  adresinde bulunan Dedeman Otel'de  aşağıdaki gündem ile yapılmıştır.

Divan tutanağına buradan ulaşabilirsiniz.

GÜNDEM

  1. Açılış ve saygı duruşu,
  2. Başkanlık divanının oluşumu,
  3. TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir/gider durumu, denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporlarının sunulması,
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ nun ibrası,
  6. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu üyelerinin seçimi,
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış.

TİDE 2011 Faaliyet Raporu
Dernek Bağımsız Denetim Raporu