AKADEMİK FORUM 2014

AKADEMİK FORUM 2014

Akademik Forum 2014 Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ve TİDE işbirliği ile 9 Mayıs 2014 tarihinde Galatasaray Üniversitesinde gerçekleşecektir.

 

TİDE, iç denetim mesleğinin akademik gelişimine katkı ve destek sağlamak amacıyla üniversitelerimiz ile akademik ilişkilerin geliştirilmesine stratejik olarak önem ve öncelik vermektedir. Enstitü, iş dünyasının akademik dünya ile mesleki bağını güçlendirmek, karşılıklı işbirliğinin kapsamını ve yönünü tayin etmek amacıyla MÖDAV ve Galatasaray Üniversitesi ile birlikte “Akademik Forum 2014’ü düzenlemiştir.

 

MÖDAV muhasebe öğretim üyelerinin dayanışmasını sağlamak, muhasebe ve ilgili bilim dalları ile muhasebe mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında muhasebe konusunda karşılaşılan sorunlara bilimsel çözümler getirmek ve yeni muhasebe tekniklerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla 1995 yılında kurulmuştur.

 

Kurulduğu günden bu yana Muhasebe Bilim Dünyası isimli hakemli bir bilimsel dergi çıkaran MÖDAV, üniversitelerle birlikte, paneller, konferanslar, seminerler ve çalıştaylar düzenler.

 

Galatasaray Üniversitesi, beş yüz yılı aşan bir mirasın ürünüdür. Bu tarihi miras, 1481 yılında Galata sırtlarında temeli atılmış olan Saray Okulu’dur. Milletlerarası bir anlaşma ile kurulan ilk Türk üniversitesi olma özelliğini taşıyan Galatasaray Üniversitesi’nde, 1 Haziran 1994 tarihli 3993 sayılı kanunla Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Bu fakültelere ek olarak kurulan, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) çalışmalarının yürütüleceği Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü de, rektörlüğe bağlı birimleri oluşturmaktadır. Öte yandan, yine rektörlüğe bağlı olarak Avrupa Araştırmaları Dokümantasyon Merkezi ile Stratejik Araştırmalar Merkezi de üniversite bünyesinde yer almaktadır.

 

İç denetim meslek mensupları ile akademik camianın bütünleşmesini sağlayacak yönde her iki yılda bir icra edilen akademik forumlar, denetimde farkındalık ayı olarak kutlanan Mayıs ayında gerçekleştirilmektedir. Bu yıl TİDE Akademik İlişkiler Komitesi tarafından belirlenen 9 Mayıs 2014 tarihi aynı zamanda Avrupa Birliğinde Genişlemenin onuncu yılının kutlanacağı AB günü olarak seçilmiştir.

 

TİDE ve MÖDAV’ın işbirliği içinde, Galatasaray Üniversitesinin himaye ve gözetimi altında akademik teamüllere uygun olarak araştırma, eğitim ve kariyer konularının ele alınacağı Akademik Forum 2014’e tüm akademisyen ve uygulamacılar davetlidir.

 

Akademik Forum 2014 hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

Akademik Forum 2014 Program için tıklayınız

Akademik Forum 2014 Bilim Kurulu için tıklayınız

Akademik Forum 2014 Organizsayon ve Düzenleme Komitesi için tıklayınız

Akademik Forum 2014 afiş için tıklayınız

Akademik Forum 2014 Bildiri sunma çağrısı için tıklayınız

Bildirim Yazım Kuralları için tıklayınız

Bildiri Özeti Yazım Kuralları için tıklayınız

Başvuru Formu için tıklayınız

Akademik Forum 2014 iletişim için tıklayınız

For English click here