DENETİM KULÜPLERİ

DENETİM KULÜPLERİ

Denetim kulüpleri, üniversitelerde iç denetim mesleğinin tanıtılması, öğrencilere iç denetim kariyer olanakları hakkında bilgiler verilmesi, mezuniyet sonrası bilinçli tercihler yapılması ve mesleki kariyer için donanımlı insan kaynağı gelişimine katkı sağlanması, mesleğin akademik gelişimine ve tanıtımına değer katmak bakımından  çok önemli işleve sahiptir.

Bu nedenle Türkiye İç Denetim Enstitüsü çeşitli üniversitelerde denetim kulüplerinin kurulması ve bu kulüplerde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi konusunda önemli çalışmalar yürütmekte ve stratejik olarak bu konuya önem vermektedir.

Bu kapsamda Marmara Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi gibi üniversitelerde Enstitü’nün katkılarıyla Denetim Kulüpleri kurulmuş bunların dışında diğer üniversitelerde de denetim kulüplerinin kurulması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.

Denetim kulüpleri açılan üniversitelerde paneller düzenlenmiş, bu panellerde;

   * İç Denetim mesleğinin ve Denetim Kulüplerinin önemi

   * Reel sektörde iç denetim üzerine kariyer fırsatları

   * İç denetçiliğin gelişiminde TİDE’nin rolü

   * Denetim Kulübü faaliyetleri

   * Bankacılıkta iç denetim üzerine kariyer fırsatları

   * Yöneticilik kariyerinde iç denetçiliğin rolü

gibi konularda üniversite öğrencileri ve katılımcılara bilgiler verilmiştir.

Denetim Kulüplerindeki bu etkinlikler esnasında Üniversitenin Rektör ve Rektör Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Müdürleri, Sanayi Odası Başkan ve Üyeleri, Ticaret Odası Başkan ve Üyeleri, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası gibi kurumlara da ziyaretler gerçekleştirilmekte ve bu sayede Enstitü ve İç Denetim Mesleği hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır