ZORUNLU REHBER

ZORUNLU REHBER

Zorunlu rehber aşağıdakilerden oluşur.
 
 
Zorunlu Rehberde belirtilen kavramlara uyum, iç denetçilerin sorumluluklarının yerine getirilmesi ve iç denetim faaliyetinin etkili şekilde yürütülmesi için elzemdir. Etik Kurallarında belirtildiği gibi, iç denetçiler , iç denetim hizmetini Standartlara uygun olarak yürütürler. 'İç denetçiler', IIA üyeleri, IIA'nın mesleki sertifiklarına sahip olanları veya almaya hak kazanan adayları ve İç denetim Tanımı çerçevesinde iç denetim hizmetlerini sağlayanları ifade eder. Zorunlu Rehberin iç denetim hizmeti veren kişi ve kurumlar için geçerli olması amaçlanmaktadır.