TİDE

  • ECIIA
  • IIA

POZİSYON RAPORLARI

Pozisyon raporları, mesleği iç denetim olmayan ilgili taraflara, yönetişimin, riskin veya kontrol konularının anlaşılmasında ve iç denetimin rol ve sorumluluklarının anlatılmasında yardımcı olur.
 

Pozisyon Raporları Yayınlanma Tarihi
İç Denetim Faaliyeti/Birimi İçin Gereken Kaynakların Temininide İç Denetimin Rolü Ocak 2009
İç Denetimin Kurumsal Risk Yönetiminde Oynadığı Rol Ocak 2009
Etkili Risk Yönetimi ve Kontrolünde Üç Savunma Hattı Ocak 2013 
 Uygunluk Neden Önemli Mayıs 2018
Suiistimal ve İç Denetim  Ocak 2019