STANDARTLAR KOMİTESİ KOMİTE FAALİYETLERİ

STANDARTLAR ALT ÇALIŞMA GRUBU

 
Uluslararası standartlar ve UMUÇ'un Türkçe'ye çevrilmesini sağlamak, redaksiyon ve editöryel hizmetleri yürütmek, UMUÇ'un bülten vb.çalışmalar vasıtasıyla anlaşılmasını, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, bu yayınları Türkçe kaynaklara kazandırmak.
 
IIA İnternet Sitesinde yer alan UMUÇ'a ilişkin değişiklikleri takip etmek, IIA Standartlar Kurulu'nun –IIA Standards Board- çalışmalarını takip etmek. Uluslararası İç Denetim Standartları Kurulu'na UMUÇ ile ilgili görüş ve tavsiyelerde bulunmak, Kurul'un tartışmaya açtığı taslak metinleri gözden geçirerek yorum ve görüş oluşturarak diğer komite üyelerine bilgi aktarmak onaylanan yorum ve değerlendirmeleri IIA’e bildirmek.
 
Mesleki Uygulama Çerçevesi’nin Ulusal Düzenleme Ve Yapılanmalarda yer almasının teminen çalışmalar yapmak ve bu alanda çalışan diğer TİDE komiteleri ile işbirliği ve iletişim halinde olmak. Bu çerçevede TİDE bünyesinde bir Türkiye İç Denetim Enstitüsü Standartlar Kurulu oluşturulmasını sağlamaya yönelik gerekli altyapı çalışmalarına başlamak için Yönetim Kuruluna Proje sunulması.
 
KALİTE GÜVENCE ALT ÇALIŞMA GRUBU
Kaliye Güvence Programları hakkında bülten ve seminerler vasıtasıyla anlaşılmasını, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak. Uluslararası İç Denetim Standartları Kurulu’nun konu ile ilgili yayın ve kaynaklarını türkçe’ye kazandırarak yayınlamak.
 
Kalite Güvence Programlarının kamu ve özel kurumlar tarafından uygulanmasını teşvik etmek.
 
EĞİTİM VE ETKİNLİK ALT ÇALIŞMA GRUBU 
UMUÇ, altbileşenleri ve Kalite Güvence Programlarının özel ve kamu kurumları tarafından anlaşılması, yorumlanması ve mesleğe ilişkin güncel sorunların tartışılması amacıyla etkinlik-seminer, workshop, yuvarlak masa toplantısı vb düzenlenmesi, bu amaçla gerekli organizasyon ve hazırlıkların yürütülmesi, UMUÇ, alt bileşenleri ve Kalite Güvence Programlarımeydana gelen her türlü değişiklik hakkında meslektaşların düzenli bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yılda 2 kez TİDE üyelerine bedava, üye olmayanlara ise düşük bir ücret karşılığı katılabilecekleri eğitim hizmeti verilmesi.