MESLEKİ DÜZENLEMELER KOMİTESİ

MESLEKİ DÜZENLEMELER KOMİTESİ

 
AMAÇ:
Mesleğimizle ilgili düzenlemelerin güncellenmesi, iyileştirilmesi, yeni düzenlemelerin yapılması sürecinde; düzenleyici kurumlar, sivil toplum ve mesleki kuruluşlar, iş, kamu ve akademik kurumlar ile ilişkilerin geliştirilmesi ve desteklenmesi suretiyle düzenlemelere yön verilmesi.
 
YAPISI:
Komite, Enstitünün sorumlu Yönetim Kurulu üyesi tarafından atanır.
 
SORUMLULUKLARI:
1. Mesleki mevzuat envanterinin hazırlanması, iyileştirilmesi ve güncellenmesi, düzenleme ihtiyaçlarının belirlenerek meslek hukukunun geliştirilmesi, 
2. Düzenleyici kurumların TİDE’den talep ettikleri mevzuat ve düzenlemeler konusunda görüş hazırlanması, 
3. İhtiyaç duyulan konularda mesleki düzenlemelere ilişkin görüş ve öneriler hazırlanması, 
4. Mesleki düzenlemeler ile ilgili meslektaşların güncel bilgilenmelerinin sağlanması, 
5. Mesleki düzenlemeler ile ilgili yayınlar hazırlanması, 
6. Yeni Türk Ticaret Kanunu ikincil düzenlemelerinde iç denetim ile ilgili katkı sağlanması, 
7. Mesleki düzenlemeler ile ilgili lobicilik faaliyetlerinin yürütülmesi, 
8. TİDE ve çalışma komitelerinin faaliyet konuları ile ilgili alanlarda mesleki düzenleme ihtiyaçlarına ilişkin çalışmaların takip edilmesi, 
9. Uluslararası mesleki düzenlemelerin izlenmesi, 
10. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitimler tasarlanması.
 
MESLEKİ DÜZENLEMELER KOMİTESİ ÜYELERİ:
 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kemal Tapkan
 
Komite Eş Başkanları: Cihan Vahdettin Özsönmez
 
Komite Üyeleri: Ali Kamil Uzun, Cihan Vahdettin Özsönmez , Sultan Bahçekapılı, Günkut Gürşen, İlker Açıkalın, Ramazan Macan, Serhat Yıldırım, Adlan Erden, Anıl Çelik