GELECEK ZİRVESİ 2021 KONUŞMACILAR

Gelecek Zirvesi 2021 Konuşmacılar

Gelecek Zirvesi 2021

37 yılı aşkın Bankacılık deneyimi bulunan Bülent Yurdalan, E.İ.T.İ.A (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akedemisi) Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi mezunu, sırası ile Pamukbank, Citibank ve nihayet 31 yıl süre ile QNB Finansbank’da çalışmış. Bankacılık yaşamı süresince farklı sorumluluklar üstlenen Bülent Yurdalan yurt dışı ve yurt içi iştirak bankalarında da üst düzey görevler almış. 2011 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığını müteakip bankanın İç Sistemler Başkanlığı sorumluluğuna getirildikten sonra bu görevi 2019’a kadar sürdürmüştür. 2014 yılından itibaren de bankanın iştiraklerinde aldığı yönetim kurulu üyeliği sorumluluğunu halen devam ettirmektedir.

 
TİDE’nin Kurucu Üyeleri arasında yer almış olup, 2014-2016 döneminde TİDE Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter olarak, 2017- 2021 döneminde de TİDE Yüksek Divan Kurulu üyesi ve Başkanlık Divanı Genel Sekreteri olarak görev almıştır. 2019 yılı TİDE Farkındalık Ödülleri arasında bulunan "Ali Kamil Uzun Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü" ne layık görülmüştür.
Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Nuran Cömert,  2015-2020   yılları arasında bu fakültede dekanlık görevini yürüttü.  1987-1988 de University of Bath’damisafir araştırmacı, 2011-2012 de  New York StateUniversity at Buffalo’damisafir öğretim üyesi olarak bulundu. Üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Finansal Muhasebe, Denetim, İç Denetim ve İç Kontrol dersleri veren, bu alanda bilimsel yayınlar ve akademik danışmanlık yapan, çeşitli bilimsel dergilerde ve etkinliklerdebilim ve yürütme kuruluğu üyeliği, editörlük vb. görevleri yürüten Profesör Cömert, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasının bir üyesi olup yaklaşık 15 yıllık bağımsız denetim deneyimine sahiptir. Aynı zamanda Türkiye Şeffaflık Derneği, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Kurumsal Yönetim Derneği(KYD), Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV), Amerikan Yetki Belgeli Hile İnceleme Uzmanları Derneği (ACFE) gibi birçok sivil mesleki kuruluşun üyesi olan Profesör Cömert ACFE ve KYD hariç bu kuruluşlarda değişik zamanlarda mütevelli heyet üyeliği yönetim kurulu üyeliği, başkan vekilliği, akademik kurul, komite ve danışma kurulu üyeliği, etik kurul üyeliği ve başkanlığı gibi çeşitli görev ve sorumluluklar üstlendi.Halen aktif olarak MÖDAV Başkanlığı görevini yürütmektedir. Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından iç denetim alanında yapmış olduğu başarılı çalışmalar nedeniyle 2013 yılında Akademik Farkındalık Ödülü, 2017 Yılı TİDE Özel Ödülü ve 2018 yılında ise “Ali Kamil Uzun Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü” ile ödüllendirilmiştir.
Gelecek Zirvesi 2021
 • Maden Mühendisi ve Fütüristtir.
 • 1994’de Afyon Kocatepe Üniversitesinde akademik hayatına başladı.
 • 1998 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden doktor ünvanı aldı.
 • 2013 yılında Maden İşletme alanında Profesör oldu. 
 • TSE bünyesinde Türkiye Doğaltaşlar Ulusal (Ayna) Komite Kurucu Başkanlığı yaptı ve ülkemizi Avrupa Birliği’ndeki Teknik Komitelerde başarı ile temsil etti.
 • 2012 yılında YÖK bursu ile USA-Missouri Science&Technology Üniversitesinde araştırmalarda bulundu.
 • 2014 yılında TÜBİTAK bursunu kazanarak, USA-PennState Üniversitesinde 2 yıl süre ile bilimsel çalışmalar yürüttü.
 • 2018’de Amerikan Kaya Mekaniği Derneği (ARMA) tarafından verilen Uygulamalı Kaya Mekaniği alanında “En İyi Çalışma” Ödülünü alan ilk Türk oldu.
 • Doğaltaş kesicileri üzerine uluslararası bir patent sahibidir.
 • Halen; Afyon Kocatepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ile Gelecek Araştırmaları-Stratejileri Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.
 • 2019 yılından beri TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu “Danışma Kurulu Üyesi” olarak görev yapmaktadır.
 • 2012 yılından bu yana da Gelecek Araştırmaları konuları üzerine yüksek lisans dersleri vermektedir.
Gelecek Zirvesi 2021

1966 yılında Afyon’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini burada tamamladım. Lisans eğitimimi 1983-1987 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümünde, Yüksek lisans eğitimimi 1987-1990’da İstanbul Üniversitesi’nde yaptım. Yine aynı üniversitede 1990-1995 yılları arasında Doktora eğitimini tamamladım.1987-1996 yıllarında Başbakanlık Devlet Genel Müdürlüğü’nde Arşiv Uzmanı olarak çalıştım. 1996-2000 yılları arasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde görev yaptım. 2009’da Doçent, 2017’de Profesör unvanını aldım. 2000 yılından itibaren Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde görev yapmaktayım.

Bazı yayınlarım: 

 • “Belgelerle Çanakkale Savaşları”, Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Yayınları Yayın No: 5 Çanakkale 1997.
 • “Çanakkale’de Bahriyelilerimiz” , Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Yayınları Yayın No: 6 Çanakkale 1997.
 • “Çanakkale İngiliz Orduları Başkomutanı Ian Hamilton’un Çanakkale Savaşları Raporu”, Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Yayınları Yayın No: 7 Çanakkale 1999.
 • "Milli Mücadele Döneminde Çanakkale, 1919-1923", Asil Yayınları, Ankara 2007.
 • “Belgelerle Milli Mücadele Döneminde Esirler", Anekdot Yayınları, Ankara 2008.
 • Milli Mücadele'de Afyonkarahisar, Afyonkarahisar 2011.

 

Gelecek Zirvesi 2021

Deloitte Türkiye'de Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı.

Aile Şirketleri Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Bu alanda kariyerini bağımsız olarak sürdürmektedir.
 
Finans ve çeşitli endüstri kuruluşlarında; İç denetim ve bilgi sistemleri denetimi, toplam kalite yönetimi, insan kaynakları, eğitim ve iletişim konularında 45 yıllık uygulama ve üst düzey yöneticilik deneyimine sahiptir. Yönetim Kurullarında Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı görevleri bulunmaktadır.
İnsan Kaynakları, Eğitim ve İletişim konularında üst düzey yöneticilik yapmıştır.
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsünün kurucusu olup Türkiye’de iç denetim ile ilgili mesleki örgütlenmenin sağlanması, Uluslararası İç Denetim Standartlarının Türkiye’de uygulanması ve yaygınlık kazanması, uluslararası sertifikalı iç denetim programı ve sınavının başlatılmasına öncülük etmiştir. ECIIA (Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans ve İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans Mezunudur. Marmara, Galatasaray, Yeditepe, Bahçeşehir ve Anadolu Üniversitesi TİDE İç Denetim Seminerleri öğretim görevlisidir. Bahçeşehir ve Okan Üniversitelerinde “Gelecek Bilgisi” üzerine seminer dersleri vermektedir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (CPA), CFE (Ceritfied Fraud Examiner), CRMA (Certification on Risk Management Assurance) ruhsat ve sertifikalarına sahiptir.
 
Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi, İç Denetim, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi, Aile Şirketleri üzerine çok sayıda yazı ve makaleleri, eğitim ve seminer çalışmaları, editörü, yazarı ve katkıda bulunduğu kitap ve yayın çalışmaları bulunmaktadır.
Çeşitli sivil toplum, iş ve meslek örgütlerinde rol ve sorumlulukları bulunmaktadır.
 
Dünya Gazetesi ve İ.Ü. İşletme Fakültesi tarafından “2007 Yılın İşletmecisi” seçilmiştir.
 
2012 yılında Rotary Meslek Üstün Hizmet Ödülü, 2013 yılında Türkiye İç Denetim Enstitüsü Farkındalık Ödülüne, 2018 yılında TURCOMONEY Dergisi özel ödülüne layık görülmüştür.
 
2021 - İstanbul Çevre Konseyi tarafından çevre, doğa ve tarihin korunması konularında çalışmalarından dolayı ödüllendirilmiştir.
 
Karikatürist. Yurt içi ve dışı sergilerde eserleri sergilenmiş, çeşitli yayın organlarında karikatürleri yayınlanmış ve yayınlanmakta olup, ödülleri bulunmaktadır.
 
Gelecek Zirvesi 2021

8 Şubat 2018 tarihinde Fütüristler Derneği Başkanlığı’na seçilen Mustafa Aykut, 2006 yılından itibaren başkan olduğu tarihe dek dernekte farklı sorumluluklar üstlendi. Profesyonel çalışma hayatına öğretim görevlisi ve bilimsel araştırmacı olarak başladı. 1989 yılında yurtdışında çalışmaya başlayarak Alcatel ve Ericsson firmalarının Ar-Ge merkezlerinde GSM ve 3G teknolojilerinin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesinde aktif görevler üstlendi. ITU ve ETSI’de dahil olmak üzere teknoloji standartlarını belirleyen uluslararası kurumların çalışma gruplarında yer aldı. Dr. Aykut, 2003 yılında Türkiye’ye dönerek, Turkcell’e katıldı ve şirketin Ar-Ge Bölümünü kurup yönetti. GSM Association’da İcra Kurulu üyesi, Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Başkanı ve Regülasyonlar Danışma Kurulu üyesi olarak hizmet verdi. Beş dönem GSMA Yönetim Kurulu’nda gözlemci görevini icra etti. ETNO yönetim kurulu üyesi olarak Avrupa telekom sektörünün politikalarının belirlenmesine katkı verdi. SAMENA Telekom Konseyi Regülasyon Stratejileri ve Politikaları başkanlığı yaptı. Yurtiçi ve yurtdışı pek çok etkinlikte konuşmacı olarak ‘Geleceğin Teknolojileri’ni anlattı, üniversitelerde dersler verdi. Halen Turkcell’de Yönetim Kurulu ve CEO’ya İleri Teknolojiler Danışmanlığı’nin yanısıra İstanbul Galata Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak ders veriyor. 2000’li yılların başında Almanya’da UTA (Union Türkischer Akademiker) Başkanı olarak görev alan Mustafa Aykut’un, Foresight Educators Group, the Association of Professional Futurists (APF) ve World Future Society üyelikleri sürmektedir. 2020 yılında HundrED Academy üyeliğine seçildi. Dünyadaki fütüristlerin bir araya geldiği The Millennium Project adlı düşünce kuruluşunda Türkiye’yi temsil etmektedir. Bilgi Ekonomisi Derneği ve İTÜ ETA Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.

Gelecek Zirvesi 2021

 

Bursa İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde Asistan olarak Akademik kariyerine başladı. Daha sonra, Oyak-Renault Otomobil Fabrikalarında Finans yöneticiliği yaptı. Kariyerini Anadolu Üniversitesinde sürdürdü ve emekli oldu. Yüksek Okul Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, İşletme Fakültesi Dekanlığı, Rektör Danışmanlığı ve Senato üyeliği görevlerinde bulundu. Denetim, İç denetim, Bilgi Teknolojileri Ortamında Denetim dersleri vermiş olup bu alanda yayınları bulunmaktadır.  TİDE Akademik İlişkiler Komitesi üyesidir.

 

Gelecek Zirvesi 2021
 • 1968 yılında dereceyle girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1972-73 döneminde mezun olup basın hayatına atıldı.
 • Sarı Basın Kartı sahibi olarak İstanbul Bâbıâli’de çeşitli gazete ve dergilerde 20 yıl boyunca muhabirlik, foto muhabirliği, yazarlık, istihbarat şefliği, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği ve yayın sahipliği yaptı.
 • 1981’de İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Gazetecilik ve Halkla İlişkiler dalında master, 1983’te Marmara Üniversitesi’nde Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı alanında lisansüstü eğitimini tamamladı.
 • 1989’da İstanbul Marmara Üniversitesi’nde akademisyenliğe başladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak çalıştı. 1994’te Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne öğretim görevlisi olarak atandı.
 • 1998’de “Bilgisayarlı İletişim ve İnternet” konulu doktora teziyle İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 1999’da yardımcı doçent, 2012 yılında doçent unvanını aldı.
 • AKÜ Afyon Meslek Yüksek Okulu’nda Radyo-TV Yayımcılığı Bölümü’nü kurdu.
 • AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Sinema ve Televizyon Bölümü’nde öğretim üyeliği, Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı.
 • AKÜ Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nı yürüttü, Üniversite’nin internet altyapısını hazırladı.
 • AKÜ Gelecek Araştırmaları-Stratejileri Geliştirme ve Uygulama Araştırma Merkezi Kurucu Üyeliği ve Müdür Yardımcılığı yaptı.
 • Hattat Ahmed Karahisârî Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak hizmet verdi.
 • İstanbul Basın Konseyi Okuyucu Temsilciliği ve Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu Başkanlığı yaptı. 20 yıldan bu yana Türkiye Bilişim Derneği İl Temsilciliği’ni sürdürüyor.
 • Kişisel fotoğraf sergileri açtı, karma sergilere katıldı. Ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarında ödüller aldı.
 • Bilimsel ve akademik çalışmaları nedeniyle 2018’de “Yılın Araştırmacısı” ödülüne lâyık görüldü.
 • 2018 yılında Uşak Üniversitesi’nde profesör olarak göreve başladı, İktisat Fakültesi’nde Dekanlık yaptı. Halen aynı üniversitede Rektör Yardımcısı olarak hizmet veriyor.
Gelecek Zirvesi 2021

Gürcan Banger Eskişehir Maarif Koleji ve ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Aynı bölümde yüksek lisans çalışması yaptı.

Kamuda mühendislik hizmetleri yapmanın yanında; bilişim donanımı ve yazılımı, elektronik, eğitim sektörlerinde işletmeler kurdu, yönetti. Meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Bazı büyük sanayi şirketleri de dâhil olmak üzere çeşitli kuruluşlarda iş kültürü, yönetim, yeniden yapılanma, kümelenme, girişimcilik, stratejik planlama, Endüstri 4.0 gibi konularda kurumsal danışman, iş-işletme danışmanı ve eğitmen olarak hizmet sunmaktadır. Üniversitelerde çeşitli konularda yarı zamanlı olarak ders vermektedir.
 
Değişik konularda yayınlanmış çok sayıda kitabı var. Konusunda çok okunanlar arasında yer alan, son çalışmalarından “Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme” 2016’da, “Endüstri 4.0 Ekstra” 2017’de yayınlandı. Her iki kitabın da 2018 içinde ikinci baskıları yapıldı. “Endüstri 4.0 Uygulama ve Dönüşüm Rehberi” isimli kitabı 2018’de basıldı. 2019 Aralık ayında “Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri” isimli kitabı yayınlandı. “Endüstri 4.0 İş Modelleri” isimli yeni kitap çalışmasını yayına hazırlamaktadır.
 
Bir kişisel gelişim ve popüler felsefe kitabı olan “Aşkın Anlamlar Kitabı” 2017’de ve bir şiir kitabı olan “Camı Kırık Şiirler Senfonisi” 2019’da yayınlandı.
 
2019’da uluslararası bir yayınevi tarafından ABD’de İngilizce yayınlanan Transhümanizm Çağı temalı bir kitabın “Business Management Learning: Research for the Age of Transhumanism” başlıklı bölümünü yazdı.
 
Düzenli olarak kendi İnternet blogunda (bizobiz.net) yazıyor. Gürcan Banger’in çeşitli günlük gazete ve dönemli dergilerde yazıları yayınlanıyor. Çok iyi derecede İngilizce ve az derecede Almanca bilmektedir.
 
Gürcan Banger
Tel: (533) 349 99 95
E-posta: gbanger@bizobiz.net
İnternet sitesi: https://bizobiz.net
Twitter: @gurcanbanger
LinkedIn: Gurcan Banger
Gelecek Zirvesi 2021

Murat Yeşildere Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Manchester UMIST’ten İşletme Ekonomisi dalında yüksek lisans derecesini aldı. Kariyerine Fon Yönetimi ve Hazine sektöründe Philip Morris’te başlayan Yeşildere, GSD Holding ve GSD Yatırım Bankası’nda üst düzey yöneticilik görevleriyle kariyerine devam etti. Yeşildere Ekim 2000 yılında Istanbul Egon Zehnder Ofisinde Finansal Hizmetler sektöründe Danışman olarak göreve başladı. 2019 yılına kadar Yönetici Ortak olarak Türkiye, CIS ve Kafkasya bölgelerine liderlik eden Yeşildere, halen Kıdemli Ortak olarak Egon Zehnder bünyesinde çalışmaya devam ediyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 Derneği, PERYÖN üyesi olan Murat Yeşildere, profesyonel kariyerinin yanında halen Platin dergisinde liderlik, ekonomi, finans, insan kaynakları ve yöneti(şi)m konularında yazarlık yapmaya devam ediyor. Yeşildere’nin «Eyvah CEO Doğuruyor» isimli bir kitabı, aynı adla hayata geçirdiği bir podcast kanalı var.

Yeşildere, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusundaki çabaları kapsamında YKKD (Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği) ve Yanındayız Derneği’nin kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Murat Yeşildere graduated with Bachelor’s Degree in Industrial Engineering from Bogazici University and received Master of Science degree in Business Economics at Manchester (UMIST) United Kingdom. Murat began his career as Treasury & Fund Management Manager at Philip Morris, and continued at GSD Holding and GSD Investment Bank as Vice President. He joined Egon Zehnder in October 2000 in Istanbul office and started as a Consultant to “relaunch” Financial Services Practice in Turkey and continued his career by taking diverse exposure in different practices in Egon Zehnder as well as leadership responsibilities in managing the Turkish practice. Murat Yesildere has been the Managing Partner of Egon Zehnder’s Turkish practice covering not only Turkey but also CIS and Caucasus until 2019. He is now the Senior Partner in Egon Zehnder’s Istanbul office.

He is a member of Fenerbahce Sports Club and PERYON. Besides his professional career, Murat is a regular columnist in Platin and Kariyer monthly magazines writing about leadership, economy, financial services, human resources, governance and management topics. Yeşildere also authored a book: «Oh gosh, CEO is pregnant!», while launching a podcast channel with the same title. As a part of his efforts to promote diversity and gender equality, Yeşildere was the founding board member of YKKD (Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği) and Yanındayız Derneği.

Gelecek Zirvesi 2021

Merhaba, Ben Şeyda KAYHAN. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 4. Sınıf ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde 4. Sınıf olarak çift anadal eğitimi alıyorum. 2018 yılında UK Brighton Language Colleage’ da dil eğitimi aldım. BANÜ İç Denetim Topluluğu’ na 2020 yılında genel sekreter olarak dahil oldum. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yönetim kurulu başkanı olarak topluluk faaliyetlerimi sürdürmekteyim.

Gelecek Zirvesi 2021

Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü 3. Sınıf ve İşletme Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi. Sosyal becerileri, liderlik yektinlikleri ve hitabet gücü ile 2015’ten beri sahne, sunuculuk ve konuşmacı olarak çeşitli görevler aldı. 2019 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Denetim Kulübünde aktif rol almaya başladı. Özverili çalışması sonucunda 13. Dönemde Denetleme Kurulu üyesi ve Etkinlik Koordinasyon Departmanında Ekip Lideri olarak yer aldı. Etkinlik Koordinasyon Departmanı Ekip Liderliğinin ardından 14. Dönemde Marmara Üniversitesi Denetim Kulübünde Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Gelecek Zirvesi 2021
Gelecek Zirvesi 2021

 

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat 1. Sınıf öğrencisiyim. 2020 yılında Mülkiye İşletme Topluluğu’na üye olarak katıldım ve aktif olarak görev almaya başladım. 2021-2022 eğitim döneminde yönetim kurulu üyesi olarak devam etmekteyim.  

Gelecek Zirvesi 2021

Ben Zehra. 18 yıllık İstanbul hayatımdan nedense bir anda sıkılıp Bilkent Üniversitesi sevdasıyla Ankara yollarına düşmüş biriyim. Bilkent’te İktisat öğrencisi olarak başladığım akademik hayatım şu anda İşletme öğrencisi olarak devam ediyor. Kulüpçülük faaliyetleri ile lisede tanışmış ve Felsefe ve Düşünce Kulübü'nün başkanlığını yürütmüş biri olarak bu özelliğimi üniversitede de devam ettirme yolunda ilerledim ve şu anda Bilkent Üniversitesi Denetim ve Danışmanlık Kulübü’nde organizasyon direktörlüğü ve başkan yardımcılığını yürütüyorum. AkBank Sürdürülebilir Finans Bültenleri serisinde yazıyor ve üniversitemin bilgi ve tanıtım ofisinde liseli gençlere Bilkent hakkında yardımcı oluyorum. Bunların yanı sıra bağımsız sinema, Anadolu Rock, Türk edebiyatından şiirler, felsefe ve gerçek hayattan uyarlanmış filmlere bayılan biriyimdir.

Gelecek Zirvesi 2021

Akademik ve Mesleki Kariyer

Ana Bilim Dalı: Muhasebe Finans

Bilim Dalı: Muhasebe

Profesörlük :
Yükseltilme, AİTİA 1982
Atama, Hacettepe Üniversitesi, 1987
 
Doçentlik :                            
Akademiler Arası Kurul, 1977
 
Doktora :
“İşletmelerde Firma Değerinin Değerlendirilmesi”
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1973
 
Lisans : 
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1967
 
Finansal Pazarlarda Geçerli Yetki Belgelerive Lisansları:
 • Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatıve Mührü (İstanbulYMM Odası Çalışanlar Listesi)
 • Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı
 • Para Piyasasında Bağımsız Denetim Yapma Yetkisi
 • Enerji Piyasasında Bağımsız Denetim Yapma Yetkisi
 • Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
 • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
 • Değerleme Uzmanlığı Lisansı
 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı
 • Türev Araçlar Lisansı
 • KGK Bağımsız Denetçilik Yetki Belgesi

 

Yönettiği Projeler

Dünya Bankası Projeleri
Türkiye Azot Sanayi Rehabilitasyonu 1982-1984
Türkiye Şeker Fabrikaları Rehabilitasyonu1984-1986
 
Türkiye Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)Projeleri
Türkiye Denetim Standartları 2005-2011
 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Projeleri
Türkiye Denetim Standartları 2012 - Sürüyor
 
Eğitim-öğretim alanına ilişkin özgün yaklaşımıve Verdiği dersler :
 
"Günceli yakalamak amaçlı öğrenmeyi öğretmek"
 
 • Finansal Muhasebe
 • Finansal Tablolar ve Analizi
 • Denetim
 • Kurumsal Yönetim

Yayınları:

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 

 • Lalik. Ömer, “Muhasebe Eğitiminde Kullanılması Gereken Ders Araç ve Gereçleri”, Türkiye I. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Cilt I. S. 305-315, Marmaris, 1979
 • Lalik.  Ömer, “Uluslararası  Muhasebe Standartları  Karşısında  Türkiye’deki Muhasebe  Eğitiminin  Değerlendirilmesi”,  Türkiye  II.  Muhasebe  Eğitimi Sempozyumu, Cilt I. S.163-172. Çeşme, 1980
 • Lalik. Ömer , “Etkili Muhasebe Eğitimi İçin Bir Öneri: MUHASEBE FAKÜLTESİ”(Uslu. S. ve Büyükmirza. K. ile birlikte), Türkiye III.Muhasebe Eğitimi Sempozyumu. Fasikül 9. Abant, 1981
 • Lalik. Ömer, “Uluslararası Muhasebe ve Denetim Sorunları”, Türkiye VI. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu” Cilt I. S. III.Açılış ve Sonuç Bildirisi, Alanya, 1984
 • Lalik.  Ömer, “Avrupa Topluluğu Yedinci Yönergenin Öngördüğü Konsolide Mali Tablolar ve Ülkemizdeki Uygulamalarla Karşılaştırılması”, Türkiye XII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu”. Yorumcu. Girne, 1991
 • Lalik. Ömer, “Muhasebe Eğitiminde Yeni Boyutlar”, Türkiye XIV. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Cilt I. S. 1, Açılış ve Kapanış Bildirisi. Kemer , 1995
 • Lalik.  Ömer, “Türkiye’deki  Muhasebe Uygulamalarının Özellikleri”,  13.  Türkiye Muhasebe Kongresi. İstanbul, 1980
 • Lalik. Ömer, “Türkiye’deFinansal Muhasebe Standartlarının Oluşumu”, 14.Türkiye Muhasebe Kongresi. İzmir, 1987
 • Lalik. Ömer, “SermayePiyasasının Başarısı İçin: Kaliteli Muhasebe Standartları”, Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu III. S.20-32, İzmir, 1998
 • Lalik.  Ömer, “Türk  Toplumunda  Hoşgörü  ve  Gelişmesi”,  Hoşgörü  ve  Eğitim Konferansı, XIII. Öğretim Toplantısı, S.40-59. Türk Eğitim Derneği Yayını, Şafak Matbaacılık, Ankara, 1995
 • Lalik. Ömer, “Denetçilik Mesleğinde Uzmanlaşma”, Türkiye 4. Muhasebe Forumu, Konya SMMMO, Konya, 10-11 Nisan 2009,

Uluslararası Bilimsel ToplantılardaSunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Lalik. Ömer,  “Meslekte Vizyon”XVII.World Congress Of Accountants,13-16 November 2006, İstanbul

Yayınlanan Kitaplar

 • İşletmelerde Firma Değerinin Saptanmasında Muhasebe Analizi, AİTİA Yayınları No.80 Ankara, 1975
 • (SİHAY, Prof.Jale), Şirketler ve Kooperatifler Muhasebesi, AİTİA Yayınları No. 98 Ankara, 1975, 1977,1981
 • Yatırım  Projelerinin  Hazırlanması  ve  Değerlendirilmesinde  Muhasebenin Fonksiyonları, Teksir, Ankara, 1976
 • Finansal Muhasebe, AİTİA Muhasebe Y.O. Yayını No.3 Ankara, 1982
 • Envanter, Bilim Yayınları, Ankara, 1985
 • Şirketler Muhasebesi, Bilim Yayınları, 1985-1986

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
1988 –2000 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi ’nde yönetilen Yüksek Lisans tezleri aşağıda belirtilmiştir.
 
 • ”Orta  Vadeli  Kredi  Taleplerinin  Değerlendirilmesi.Uygulamalı  Bir  Yaklaşım””Menkul Kıymetler Yatırım Fonu ve Türkiye Uygulaması”
 • “Türkiye’de Menkul Kıymetler Yatırım Fonlarının İşleyiş ve Karşılaştıkları     Sorunlar.”
 • “Uluslararası Menkul Kıymetlerle Portföy Çeşitlendirmesi”.
 • “Hisse  Senedi  Değerlendirmesi  ve  İstanbul  Menkul  Kıymetler  Borsasındaki  Şirketler Üzerine Uygulama”.
 • “İnşaat Şirketlerinin Bağımsız Dış Denetimi ve Uygulamalı Bir Örnek”.
 • “Menkul Kıymetler Borsalarındaki Endeksler ve İstanbul Menkul Kıymet Borsası Üzerine Bir Endeks Çalışması”.
 • “Bireysel Bankacılık ve Türkiye Uygulaması”
 • “İşletme Birleşmeleri”
 • “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Politik Risk”.
 • “Küçük ve Orta Boy  İşletmeler, Türkiye’deki Konuları, Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri”.
 • “Yatırım Projelerinin Ekonomik Değerlendirilmesi (OECD, Dünya Bankası ve UNIDO Modeller) ve Türkiye’de Uygulaması”.
 • “Otel İşletmelerinde Tekdüzen Muhasebe Hesap Planına Uyumlu Finansal Tablolar ve Bir Örnek Uygulama”.

Doktora Tezleri 

 • “Varlık  Fiyatlama  Modelleri  Aracılığıyla  Dinamik  Portföy  Yönetimi”, Hacettepe Üniversitesi,” 1995, Ankara.
 • “Dünya  Borsalarında  Gözlemlenen  Anomaliler  ve  İstanbul  Menkul  Kıymetler  Borsası Üzerine Bir Deneme”, Hacettepe Üniversitesi,  1996, Ankara

Kadrolu Çalıştığı Üniversiteler ve Diğer Akademik Kurumlar:

Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Kurucu Rektör
Rektör Vekili, Aralık 2009 – Temmuz 2010                        
Fakültelerin Kurucu Dekan Vekili, 2010                                                               
Rektör Danışmanı, 2010-2011
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili, 2010 – 2011                                         
Senato ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2010 – 2011
 
Maltepe Üniversitesi
Rektör Yardımcısı, 2005 –2006
Rektör Vekili, 2007-2008 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, 2005-2009
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, 2005-2009
Üniversite Senato Üyesi,2005-2009
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Kurucu Mütevelli Heyet Üyesi, 2000 -2001
Rektör Yardımcısı, 2001-2005
Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı, 2001-2004
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, 2001-2004
Üniversite Senato Üyesi, 2001-2004
 
Hacettepe Üniversitesi
Rektör Danışmanı, 2000-2001
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı, 1987-2001
Rektör Yardımcısı, 1992-1994
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, 1991-1994
Üniversite Senato Üyesi, 1991-1994
Zonguldak İİBF Dekanı, 1991-1993
 
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (AİTİA)ve Gazi Üniversitesi
Akademi Senatosu Üyesi, 1977-1982
İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, 1978-1979
Muhasebe Yüksek Okulu Müdürü, 1979-1982
 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Yürütme Kurulu Üyesi, 1996-2002
 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)-(Başbakan ve Başbakan Yardımcısı tarafından düzenlenen İkili Kararname ile yapılan atama) Denetçi 1991 -1993
 
Misafir Öğretim Üyesi Olarak Çalıştığı Yüksek Öğretim Kurumları:Kara Harp Okulu, Ankara Üniversitesi SBF, Galatasaray Üniversitesi İİBF, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kemerburgaz Üniversitesi SBE
 
Çalıştığı Diğer Kurumlar/Kurullar:
 
Sermaye Piyasası Kurulu-(Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile) Kurul Üyesi,1997-2000
 
Türkiye Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Yönetim Kurulu Üyesi, 1991-1992
 
TÜRMOB-Türkiye Denetim Standartları Kurulu-Üye,Başkan 2003-2011
 
Kamu Gözetimi Kurumu –Türkiye Denetim Standartları Komisyonu, Başkan 2012 - Sürüyor
 
D & D Denetim ve Danışmanlık A.Ş. – Sorumlu  Ortak Baş Denetçi ve Yönetim Kurulu Üyesi, 1987-1991
 
CONSULTA,Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.-Sorumlu Ortak, Baş Denetçi,  2006 – 31 Ocak 2014
 
DMR, Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. –Ortak, 2014 - Sürüyor
 
Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları/Dernekler, vb:
 
 • Ankara Rotary Kulübü Derneği, Dönem Başkanlığı, 1996-1997
 • MÖDAV (Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı), Mütevelli Heyet Üyesi, Vakıf Önceki Dönem Başkanı
 • ANAÇEV (Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı),Kurucu – Mütevelli Heyet Üyesi
 • Ulusal Dayanışma Derneği, Kurucu Üye
 • Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Üye
 • İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, Üye
 • Ankara Tenis Kulübü Derneği
 • Ankara Yelken Kulübü Derneği
 • Ankara Atlı Spor Kulübü Derneği
 • Ankara Kayak ve Dağcılık Kulübü Derneği
 • Ankara Yelken Kulübü
 • Şirinkent Su Sporları Kulübü Derneği
 • Büyük Kulüp, İstanbul

Özel İlgi Alanları:

Klasik Müzik 
Kısa Yazılar Yazmak
Spor( Tenis, Yelken, Kayak )