20. GENEL KURUL

20. Olağan Genel Kurul

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’ nin 20. Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü Point Barbaros Hotel , Yıldızposta cad. No.29 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılmıştır.

Divan tutanağına buradan ulaşabilirsiniz.

Gündem
1) Açılış ve saygı duruşu,
2) Başkanlık divanının oluşumu,
3) TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,
4) Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir/gider durumu, denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporlarının sunulması,
5) Tüzük ve yönetmelik değişikliklerinin görüşülmesi ve onaylanması,
6) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ nun ibrası,
7) Dilek ve temenniler,
8) Kapanış.

TİDE 2014 Faaliyet Raporu için lütfen tıklayınız.