19. GENEL KURUL

19. OLAĞAN GENEL KURUL

Sayın Üyemiz,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün 19.Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2014 Cumartesi günü Point Hotel Barbaros, Yıldızposta cad. No.29 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılmıştır. 

Divan tutanağına buradan ulaşabilirsiniz.

 

GÜNDEM

1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Başkanlık divanının oluşumu,
3. TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir/gider durumu, denetim kurulu
raporu ve bağımsız denetim raporlarının sunulması,
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu' nun ibrası,
6. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu üyelerinin seçimi,
7. Dilek ve temenniler
8. Kapanış.


TİDE 2013 Faaliyet Raporu için lütfen tıklayınız
Dernek Bağımsız Demetim Raporu için lütfen tıklayınız.