TİDE Şeref Defteri

Nice 25 Yıllara

Mesleğin uluslararası standartlara ulaşmasını hedefleyen Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) 25 yıl gibi bir kurum için kısa sayılabilecek bir sürede pek çok mesleki gelişim, paylaşım ve iletişim platformunu mesleğimize kazandırdı. Bu faaliyetleri sürekli olarak geliştirdi, yeni halkalar ekledi ve daha da önemlisi bunların sürekliliğini sağladı. TİDE bu şekilde mesleğe, meslek profesyonellerine, akademisyenlere, iş dünyasına, kurumlara ve ülkemize değer kattı ve katmaya devam ediyor. TİDE bu faaliyetleriyle bir meslek örgütü olmanın ötesinde diğer kurumlara da örnek oluyor, yön gösteriyor. Aynı zamanda mesleğin bölge ülkelerindeki ve uluslararası gelişimine de katkı sağlıyor. TİDE’nin bu başarısının temelinde değerler, prensipler ve gönüllü adanmışlığın olduğunu düşünüyorum. TİDE’nin 25. Yılını gönülden kutluyor, kuruluşundan günümüze kadar kurullarda ve çalışma komitelerinde gönüllü emek veren herkese ve Enstitümüzün çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Nice 25 yıllara…

Gürdoğan Yurtsever

TİDE 2014-2016 Yönetim Kurulu Başkanı/Yüksek Divan Kurulu Üyesi

08.10.2020 11:59:24