TİDE Şeref Defteri

Sürekli gelişimin ışığında nice yıllara TİDE

Meslekte mükemmelliğe ulaşma vizyonuyla çalışan Türkiye İç Denetim Enstitüsü, dile kolay, 25 yılı geride bıraktı. İç denetim profesyonelleri olarak yakından biliyoruz ki, hangi kuruluş olursa olsun güçlü bir kurumsal yönetim, kurum içi katılım, paylaşım ve sürekli gelişim kültürünü besliyor, ortak aklı geliştiriyor ve beraberinde mutlak başarıyı getiriyor. Yönetim kurullarına da rehberlik eden bu özgün kültürün oluşmasında, uygulanmasında iç denetim fonksiyonu hayati önem taşıyor. Bundan dolayıdır ki; çeyrek asır önce tamamen gönüllülük esasına dayanarak kurulan ve iç denetim mesleğinin ülkemizde gelişmesi, en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi ve her sektörde başarılı iç denetçiler yetişmesi konuların öncülük eden TİDE'nin varlığı hem mesleğimiz hem de ülkemiz açısından çok kıymetli. Hayatımıza hep olumlu dokunmuş ve kendi alanında bir marka olmuş Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün 25. yılını en içten dileklerimle kutluyorum.

RAMAZAN IŞIK
Denizbank
Teftiş Kurulu Başkanı

12.10.2020 14:13:02