TİDE Şeref Defteri

İç Denetimin Ruhu

TİDE, iç denetimin ruh kazanmış hali, mesleğin yapı taşıdır. TİDE, kurumsal yapılarda mesleğe bakış açısının şekillenmesine sonsuz katkı koyması ve ortak akıl ile iç denetimin Türkiye'deki gelişimini tamamlaması hususlarında üstlendiği misyon ile eşsiz bir değer olmuştur. Tüm katkıları için değerli meslek örgütünün emek koyanlarına teşekkür ederim.

Zülfikar ŞAHİN
BEK
İç Denetim Müdürü

16.12.2020 10:29:50