DUYURULAR

10.03.2021

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Üyelerimiz, 
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği 25. Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 11:00' de Cemil Topuzlu Caddesi No:42 /34726 Çiftehavuzlar Kadıköy, İstanbul adresinde bulunan 1882 Büyük Kulüp Derneği’nde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.
 
Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 12 Nisan 2021 Pazartesi günü 10:00 – 13:00 saatleri arasında aynı adreste ve aynı gündem ile yapılacaktır.
 
GÜNDEM:
 1. Açılış ve saygı duruşu,
 2. Başkanlık Divanı’nın seçilmesi,
 3. TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,
 4. 2019 Yılı Faaliyet Raporu’nun ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi,
 5. 2019 Yılı Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,
 6. 2019 Yılı Faaliyet Raporu’nun ve Finansal Tabloların onaylanması,
 7. 2019 Yılı Etik Kurulu ve Yüksek Divan Kurulu raporlarının okunması,
 8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun 2019 Yılı Faaliyetlerine ilişkin ibrası,
 9. 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi,
 10. 2020 Yılı Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,
 11. 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun ve Finansal Tabloların onaylanması,
 12. 2020 Yılı Etik Kurulu ve Yüksek Divan Kurulu raporlarının okunması,
 13. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun 2020 Yılı Faaliyetlerine ilişkin ibrası,
 14. 2021 Yılı Bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması,
 15. Yönetim Kuruluna 2021 yılı bütçesinin fasılalar arası aktarma yetkisi verilmesinin onaylanması,
 16. TİDE 25. Yıl Logosunun onaylanması
 17. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu üyelerinin seçimi,
 18. Dilek ve görüşler,
 19. Kapanış.
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Tüzük’ünün 16. maddesi uyarınca tüm üyelerimize  duyurulur.
 
Covid-19 salgını nedeni ile Genel Kurul Toplantısı resmi kurumlarca ilan edilen pandemi kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Resmi kurumlarca ilan edilecek yeni kuralların üyelerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Bu çerçevede;
 
 • Grup halinde toplanmaya ilişkin kısıtlamalar dikkate alınarak toplum sağlığının korunması açısından, üyelerimiz  haricindeki misafirlerimiz genel kurul toplantı salonuna kabul edilemeyecektir.
 • Toplantının yapılacağı yere HES kodu ile giriş yapılacaktır.
 • Girişte üyelerimizin ateşi kontrol edilecektir.
 • Toplantı boyunca maske kullanılması zorunlu olacaktır.

 

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Tüzüğünün 16. maddesi uyarınca tüm üyelerimize  duyurulur. 
 
2019 ve 2020 yıllarına ait bağımsız denetim raporlarını, fiili bütçelerini, 2021 yılı bütçesini ve Tüzüğümüz gereği Aday Gösterme Komitesi tarafından belirlenen TİDE Organları aday listesini aşağıda bulabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saygılarımızla, 
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu 
 
 
TİDE ORGANLARI ADAY LİSTESİ
 
  YÖNETİM KURULU - ASIL     YÖNETİM KURULU - YEDEK
1 Prof. Dr. Nur İrem Nuhoğlu   1 Hatice Pınar Yıldız
2 Bülent Yurdalan   2 Sibelnur Söker
3 Uluhan Kumru   3 Özkan Demir
4 Erhan Fatih Anlar   4 Mustafa Tan
5 Osman Bahri Turgut   5 Engin Turan
6 İbrahim Özışık   6 Aytek Demirdelen
7 Nurdan Ekmen   7 Mehmet Anıl Bolayır
         
         
  DENETİM KURULU - ASIL     DENETİM KURULU - YEDEK
1 Prof. Dr. Melih Erdoğan   1 Özkan Hacıoğlu
2 Cumhur Karatepe   2 Cemre Lale Kahyaoğlu
3 Dr. Elvan Altıkulaç   3 Seyfullah Atçı
         
         
  ETİK KURULU - ASIL     ETİK KURULU - YEDEK
1 Prof. Dr. Nuran Cömert   1 Mustafa Sönmez
2 Fuat Öksüz   2 İlker Açıkalın
3 Humral Tan   3 Ömer Faruk Doğan