ETKİNLİKLER

İç Denetim İçin Araç Ve Teknikler (Çevrim İçi)

 

SEMİNER TARİH VE SAATLERİ

5 Eylül 2022 / 13:00 – 17:00

6 Eylül 2022 / 13:00 – 17:00

7 Eylül 2022 / 13:00 – 17:00

8 Eylül 2022 / 13:00 – 17:00

9 Eylül 2022 / 13:00 – 17:00

 
Başvuru formu için tıklayın.
 
 
Seminer Lideri bilgisi için tıklayınız.

 

*Katılımcıların ihtiyacı ve konuların uzunluğu dikkate alınarak, her gün 1 veya 2 kere olmak üzere toplamda 30 dk.’lık aralar verilecektir.

*Seminerler online interaktif olarak Zoom platformu üzerinden yapılmaktadır. İnteraktif seminer olması nedeniyle derslerde kayıt alınmamaktadır.

 

İÇERİK

 • Baştan sona bir denetim sürecinin tüm girdi ve çıktıları nelerdir?
 • Ekip veya bireysel olarak başarılı bir denetim için nasıl hazırlanılabilir, çalışma kağıtlarını hazırlamada ve denetim kanıtlarını toplamada hangi teknikleri kullanabiliriz?
 • Denetim sürecinde risklerin ve iç kontrollerin rolünü nasıl tanımlayabilirsiniz?
 • İletişim becerileri ve ekip çalışması denetim sonuçlarını ne ölçüde etkileyebilir?

Seminerin Sağladığı Fırsatlar

 • Bir denetim çalışmasını başından sonuna kadar deneyimleme.
 • Riskleri ve risklerin denetimde oynadığı rolü anlama.
 • İç kontrolleri tanımlama değerlendirme ve belgelendirme.
 • Ön araştırma aracını kullanma.
 • Denetim kanıtları toplamak ve çalışma kağıtlarını hazırlayabilmek için kullanabilecek teknikleri keşfetme.
 • Denetimde iletişim sürecinin önemini anlama ve kavrama.
 • Denetimi etkinleştirebilecek kişiler arası ilişki ve ekip kurma becerilerini geliştirme.
Kimleri davet ediyoruz?
 
Son iki yıl içinde mesleğe başlamış denetim uzmanlarını, iş kontrolleri ile kalite denetim sorumluluğu taşıyan tüm profesyonelleri ve profesyonel iş yaşamında deneyimi olup iç denetimi öğrenmek isteyen her düzeydeki yöneticiyi.
 
Seminer Başlıkları
 
1. İç Denetçi’ nin Rol ve Sorumlulukları
 • İç denetim işinin tanımı
 • Denetim görev ve sorumlulukları ve genel denetim hedefleri
 • İç denetim tipleri ve odak noktasını etkileyen faktörler
 • 21. Yüzyıl iç denetçisinin nitelikleri
 • İç denetim fonksiyonunun kolaylaştırılmasındaki kişisel rolünüz

2. İç denetim Standartları

 • İç  denetçiler için netlik kuralları
 • Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları

3. Ekip Çalışması

 • Denetim işinde ekip olarak çalışmanın önemi
 • Nasıl daha etkin bir ekip üyesi olabilirsiniz?
 • Denetim ekibinizde kimler bulunmalı?
 • Denetlediğiniz kurumun temsilcisi ile bir eki olarak çalışmak
 • Grup çalışmaları

4. Denetim Modeli – Denetim Çalışmasının Yapılması

 • Denetim sürecine genel bakış
 • Denetim sürecini planlamak
 • Saha çalışması faaliyetleri
 • Sonuçların raporlanması
 • Takip prosedürleri
 • Zaman bütçeleri ve etkinliğinizi arttırmaya yönelik ipuçları

5. Vaka Çalışmaları

 • İşe yeni başlayan denetçilerin denetimlerde karşılaşabileceği sorunlarla ilgili simülasyonlar

6. Denetim Yazılımını Kullanarak Analitik İnceleme

 • Bilgisayarın bir denetim aracı olarak yaygın kullanım alanları
 • Analitik inceleme sürecindeki adımlar: veri toplama, çıkartma ve analizi
 • Denetim sorunlarını tanımlamak ve araştırmak amacıyla analizleri bilgisayar aracılığı ile gözden geçirmek
 • Grup çalışması: bilgisayar  raporlarını incelemek ve etkinliği arttıracak şekilde yapılandırmak

7. İç Kontrolün Unsurları

 • Yönetimin kontrolle ilgili sorumlulukları
 • İç denetim birimimin kontrolle ilgili sorumlulukları
 • İç kontrollerin tipleri
 • Kontrol faaliyetleri
 • COSO kontrol modeli
 • “Sert” ve “Yumuşak” kontrol kavramları

8. Kişiler Arası İlişki Becerileri ve Mülakat

 • İletişimin temel unsurları
 • Etkin mülakat için temel teknikler
 • Grup çalışması: iletişim alıştırması
 • Rol canlandırma: bilgi toplama mülakatı

9. İç Kontrollerin Belgelendirilmesi ve değerlendirilmesi

 • Ön araştırmanın amacı
 • Kontrolleri belgelendirmek ve değerlendirmek için kullanılabilecek araçlar
 • Grup çalışması: akış şeması hazırlanması

10. Denetim Programı

 • Saha çalışması ve denetim programının amacı
 • İş hedefleri bazımda denetim hedeflerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi
 • Denetim programı test adımları
 • Grup çalışması: denetim programı hazırlanması

11. Çalışma kağıtları ve Denetim Kanıtları

 • Standartlar ve çalışma kağıtları
 • Tipik çalışma kağıdı organizasyonu ve içeriği
 • Denetim kanıtlarının tipleri

12. Denetim Bulgularının Geliştirilmesi

 • Denetim bulgularını geliştirme sanatını keşfetmek
 • Denetim bulgularının belirlenmesi ve geliştirilmesi için beş öznitelik yaklaşımı
 • İyileştirme ve tavsiyelerin denetim müşterisi ile belirlenmesi
 • Denetim raporları
 • Grup çalışması: beş öznitelik yaklaşımı

13. Sonuç Toplantıları

 • Sonuç toplantılarının etkinliği için kişisel hazırlık
 • Sonuç toplantılarının planlanması
 • Rol canlandırma sonuç toplantısı