ETKİNLİKLER

CIA Bölüm 2

 

 

CIA 2 (SERTİFİKALI İÇ DENETÇİ BÖLÜM 2 ) –İÇ DENETİMİN UYGULANMASI İÇ DENETİM FAALİYETİNİN YÖNETİMİ
 
·         İç Denetimin Stratejik Rolü
 
·         İç Denetimin Operasyonel Rolü
 
·         Risk Bazlı İç Denetim Planının Oluşturulması
 
İÇ DENETİM GÖREVLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
 
 
 
·         Görevin Planlanması
 
·         Görevin Gözetimi
 
·         Görevin Raporlanması
 
·         Görev Sonuçlarının Takibi
 
SUİİSTİMAL RİSKİ VE KONTROLLERİ
 
 
 
·         Suiistimal Türleri ve Görev Türlerine göre Suiistimal Riskleri
 
·         Suiistimal Risklerine Cevap Verebilme
 
·         Suiistimal Soruşturması
 
·         Suiistimal Kontrollerinin İyileştirilmesi
 
·         Suiistimalin Tespit Edilmesi
 
·         Suiistimal Farkındalığı Oluşturulması
 
·         Soruşturma Mülakatları
 
·         Adli Denetim
 
 
 
Seminer Süresi: 4 gün CPE: 32 saat