ETKİNLİKLER

CIA Bölüm 1

 

CIA semineri, 30 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek mevcut sınav müfredatına göre hazırlanmıştır.

 

CIA 1 (SERTİFİKALI İÇ DENETÇİ BÖLÜM 1 ) SEMİNERİ
 
 
Seminerimiz CIA 1 sınavına sertifikalı uzman eğitmenle kısa sürede hazırlanma amaçlı düzenlenmektedir.
 
 
Seminer CIA adayları, mesleklerinde profesyonel gelişimi hedefleyen iç denetçiler
 
ve muhasebe, yönetim ve finansal alanda kariyer hedefleyen öğrenciler için uygundur
 
 
 
CIA 1 (SERTİFİKALI İÇ DENETÇİ BÖLÜM 1 ) –İÇ DENETİMİN TEMELLERİ ZORUNLU REHBER
 
·         İç Denetimin Tanımı
 
·         Etik Kurallar
 
·         Uluslararası İç Denetim Standartları
 
İÇ KONTROL VE RİSK
 
 
 
·         Kontrol Türleri ve Yönetimin Kontrol Araçları
 
·         COSO İç Kontrol Çerçevesi ve Kullanımı
 
·         Diğer Kontrol Çerçeveleri
 
·         Risk ve Risk Terminolojisi
 
·         Suiistimal Riski Farkındalığı
 
İÇ DENETİM GÖREVLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ-DENETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ
 
·         Veri Toplama ve Süreç Haritaları Oluşturma
 
·         Kanıt Toplama ve Yeterli Kanıtın Değerlendirilmesi
 
·         Veri Analizi ve Yorumlanması
 
·         Dokümantasyon/Çalışma Kağıtları
 
·         Veri raporlaması
 
Seminer Süresi: 4 gün CPE: 32 saat