14. GENEL KURUL

14. OLAĞAN GENEL KURUL

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneğinin 14. Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2009  Cumartesi günü saat 10:00’da   Şehit Muhtar Cad.  No.42  Taksim/İSTANBUL  adresinde bulunan Elite World  Otel'de gerçekleştirilmiştir.

Divan tutanağına buradan ulaşabilirsiniz.

GÜNDEM

a) Açılış ve Saygı Duruşu,
b) Başkanlık Divanının oluşumu ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
c) Yönetim Kurulu Başkanı ve Konukların konuşmaları,
d) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir/Gider Durumu ve Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi, 
e) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası,
f) Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması, 
g) Bütçe Yönetmeliğinin Görüşülmesi ve onaylanması, 
i ) Emlak Satınalma (TİDE Genel Merkez) , 
j ) Dilek ve Temenniler,
k ) Kapanış

Faaliyet Raporu
Mali Sonuçlar ve Bütçe
Faaliyet Raporunun tamamı
Bütçe Yönetmeliği ve 2009 yılı ekleri

Bağımsız Denetim Raporları

TIDE Dernek UFRS Raporu
TIDE Iktisadi Işletme UFRS Raporu