YAYIN KURALLARI

YAYIN KURALLARI

Amaç ve Kapsam

İç Denetim Dergisi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği (TİDE) tarafından üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış dönemlerinde yayımlanan bir dergidir. Derginin konu kapsamında iç denetim yer almaktadır. Dergide iç denetim ile ilgili konular yayınlanmaktadır.

İç Denetim dergisi, TİDE'nin mesleki referans kaynağı olma niteliğini güçlendirmek, iç denetim mesleğinin ve TİDE'nin tanıtımına yaygınlık ve etkinlik kazandırmak, iç denetim mesleğini ilgilendiren konularda gündem yaratmak, iç denetçilerin yerli, yabancı uzmanların bilgi ve deneyimlerinden faydalanmalarını sağlamak, iç denetim konularında yapılan çalışmaları ilgili çevrelere sunmak, iç denetim mesleği adına bilimsel ve kalıcı bir referans kaynağını oluşturulmak ve bu şekilde referans bir meslek ve sektör dergisi olmak ve iç denetim mesleğinin ülkemizdeki gelişimine ve iç denetim alanındaki literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Derginin Yapısı

İç denetim dergisi aşağıda tanımları belirtilen kısımlardan oluşmaktadır.

AYSBERG: Sektörde gündemde olan bir konunun ya da gündeme getirilmesi gereken bir konunun ayrıntılı bir biçimde, her yönüyle işleneceği 'dosya' özelliği taşıyan kapak konusu da olabilecek sayfa.

YEŞİL KALEM: Hakemli makalelerin yayınlanacağı sayfalar.

ÇİZGİ ÖTESİ: TİDE ve İç denetim mesleğine deneyimlere dayalı yeni bakış açıları sunan köşe yazısı sayfaları.

ATAÇ : TİDE'nin faaliyetlerinin 'ajanda' karakteriyle tanıtıldığı, duyurulduğu sayfalar.

PARMAK İZİ : Bilgi teknolojisinin gelişimiyle birlikte iç denetim mesleği ve fonksiyonunda yaşanan değişiklik ve gelişmelerin konu edildiği teknoloji sayfaları.

YAKIN PLAN: TİDE'ye üye kuruluşların denetim birimlerini, iç denetim mesleği ile ilgili kişi ve kuruluşları tanıtan sayfalar.

MÜHÜR: İç denetim mesleğine, iç denetçilere çözüm önerileri içeren, yol gösterici güncel konularda bilgilendirici sayfalar.

PERÇİN: TİDE'nin çalışma alanıyla ilgili konuların ya da gündeme gelmesi gereken konuların ele alınacağı, mesleğin etik kurallarının ortaya konulacağı ve müdavimlerini yaratacak nitelikte köşe yazısı sayfaları.

AYRAÇ: Yaşam kültürü, kültür-sanat gezi v.b konuların işleneceği okuyucuların ilgisini çekecek aktüel sayfalar.

DİK KENAR: İç denetim'in gerek mesleğe gerekse de toplumsal olgulara, olaylara getirdiği ironiyi, eleştiri anlayışını yansıtacak karikatür sayfaları.

PANO: TİDE faaliyetleri ve iç denetçilerin mesleki ve sektörel gelişmeleri takip edebilecekleri, bilgi veren haber sayfaları.

YANSIMA: TİDE, iç denetçiler ve/veya derginin okuyucularının eleştiri, düşünce ve önerilerini ifade ettikleri paylaşıma açık 'geri bildirim' sayfaları.

 

Yayın Kuralları

Makale konularının iç denetim ile ilgili olması gereklidir.

Hakemli olarak yayınlanması talebiyle gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak için gönderilmemiş olması gerekir.

Çeviri yazılar, Yayın Kurulu değerlendirmesi ile yayımlanabilir.

Yayımlanacak yazı ve makalelerde biçime ve yazım kurallarına ilişkin değişiklikler yapılabilir veya bu değişikliklerin yapılması yazardan istenebilir.

Dergide yer alan yazı ve makaleler kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz yayımlanabilir.

Dergide yayımlanan yazı ve makalelerde belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar/yazarları sorumludur. Hiç bir şekilde Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği (TİDE)'nin resmi görüşlerini yansıtmaz.

Dergide yayımlanmayan yazılar, gönderenlere geri gönderilmez.

Dergide yayımlanan makalelerin bütün yayın hakları Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)'ye aittir.

 

Yazı ve Makale Değerlendirme Süreci

Dergiye yollanan her yazı ve makale, öncelikle Yayın Kurulu tarafından ön incelemeye tabi tutulur ve değerlendirilir.

Derginin hakemli olmayan kısımlarında yayınlanacak yazı ve makalelerin yayınlanmasına Yayın Kurulu karar verir.

 

Teknik Özellikler

Yazı ve makaleler Microsoft Word Programında yazılmalıdır. Sayfanın tek yüzüne, Türkçe olarak yazılmalı ve aşağıda belirtilen özelliklerde düzenlenerek, yine aşağıda belirtilen adreslere E-Posta veya posta ile yollanmalıdır.

Derginin boyutları 12 cm x 30 cm.dir. Bu çerçevede sayfa marjları A4 sayfada: Üst: 5 cm, Alt: 4 cm, Sol: 5 cm, Sağ: 4 cm olarak ayarlanmalıdır.

Başlık, Times New Roman, 12 punto olmalıdır.

Metin, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralı, iki yana dayalı olmalıdır.

Dipnotlar, Times New Roman, 9 punto, 1 satır aralık olmalıdır.

Yazı ve makaleyle birlikte, yazarın/yazarların adını, unvanını, çalıştığı kurumu, açık adresini, kolay ulaşılabilecek iş ve cep telefonlarını, faks numaralarını, e-mail adreslerini; birden fazla yazarlı makalelerde her bir yazarın makaleye katkı paylarını belirten bir ön yazının yollanması gerekmektedir.

Yazı veya makale 1500 (Binbeşyüz) kelimeyi geçmemelidir.

Yazı ve makaleler, konu başlıklarına göre bölümlere ayrılmış olmalı, Bölüm başlıklarını belirtmek için koyu harfler kullanılmalıdır. Bölümler 1, 1.1, 1.2 şeklinde numaralandırılmalıdır.

Yazı ve makalenin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmış bir kaynakça yer almalıdır.

Hakemli makalelerde Kaynakça, bilimsel makalelerde aranan kriterlerine uygun olarak düzenlenmelidir.

Hakemli makalelerdeki şekil ve grafiklerde numarası ile ismi altına, tablo numarası ile ismi üstüne, var ise kaynağı altına yazılmalıdır.

Hakemli makalelerde dipnotların numaralandırılması gerekmektedir.

Hakemli yayınlanması talep edilen makale ile birlikte: İngilizce başlık, 80-100 kelime arası abstract, 3-5 adet keywords, Türkçe 80-100 kelime arası özet, 3-5 adet anahtar kelime verilmelidir.

 

Başvuru ve Gönderi Adresi

İç Denetim Dergisi'nde yayınlanması talep edilen yazı ve makalelerin aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir.

 

Gönderi Adresi

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği

Adres: Mecidiyeköy Mah. Cemal Sahir Sk. No : 29 D:30-31 Şişli / İstanbul

Tel: 0-212-212 55 24

        0-212-212 55 25

        0-532-387 22 95

Faks: 0-212-212 55 26

E-Posta: tide@tide.org.tr

Web: http://www.tide.org.tr