ULUSLARARASI AKADEMİK FORUM 2022

ULUSLARARASI AKADEMİK FORUM 2022

 

          "ÇOK KUTUPLAŞAN DÜNYADA JEOEKONOMİK STRATEJİLER VE DENETİM"

2 ARALIK 2022 

 

Uluslararası Akademik Forum 2022, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) işbirliği ile 2 Aralık 2022 tarihinde “ Çok Kutuplaşan Dünyada Jeoekonomik Stratejiler ve Denetim ” temasıyla İstanbul'da Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. 

Uluslararası Akademik Forum 2022 Tema Metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

TİDE, iç denetim mesleğinin akademik gelişimine katkı ve destek sağlamak amacıyla üniversitelerimiz ile akademik ilişkilerin geliştirilmesine stratejik olarak önem ve öncelik vermektedir. Enstitü, iş dünyasının akademik dünya ile mesleki bağını güçlendirmek, karşılıklı iş birliğinin kapsamını ve yönünü tayin etmek amacıyla MÖDAV ile birlikte “ Uluslararası Akademik Forum 2022’’yi düzenlemektedir.

MÖDAV, muhasebe öğretim üyelerinin dayanışmasını sağlamak, muhasebe ve ilgili bilim dalları ile muhasebe mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında muhasebe konusunda karşılaşılan sorunlara bilimsel çözümler getirmek ve yeni muhasebe tekniklerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla 1995 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana Muhasebe Bilim Dünyası isimli hakemli bir bilimsel dergi çıkaran MÖDAV, üniversitelerle birlikte, paneller, konferanslar, seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek muhasebe disiplinine hizmet etmektedir. MÖDAV ile ilgili detaylı bilgi için www.modav.org.tr/ adresini ziyaret ediniz.

 

Uluslararası Akademik Forum 2022 Bilim Kurulu için tıklayınız.
 
Uluslararası Akademik Forum 2022 Organizasyon ve Düzenleme Komitesi için tıklayınız.