GELECEK ZİRVESİ 2023 ORGANİZASYON VE DÜZENLEME KOMİTESİ

Gelecek Zirvesi 2021 Organizasyon ve Düzenleme Komitesi

Ali Kamil Uzun, Organizasyon ve Düzenleme Komitesi Başkanı

Prof. Dr. Nuran Cömert, MÖDAV Başkanı

Prof. Dr. Nur İrem Nuhoğlu, TİDE Yönetim Kurulu Üyesi Global IIA ARC Üyesi 

Prof. Dr. Orhan Çelik, Ankara Üniversitesi

İbrahim Özışık, TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 

Erhan Fatih Anlar, TİDE Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Lerzan Kavut, TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Üyesi

Prof. Dr. Duygu Anıl Keskin, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Çağla Ersen Cömert, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Tuba Şavlı, Yeditepe Üniversitesi 

Dr. Sezen Uludağ, TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ertugay, Ankara Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Nevzat Güngör, İstanbul Üniversitesi 

Hatice Pınar Yıldız, TİDE Yönetim Kurulu Üyesi

Sibelnur Söker, TİDE Yönetim Kurulu Üyesi

Özkan Demir, TİDE Yönetim Kurulu Üyesi

Aytek Demirdelen, TİDE Yönetim Kurulu Üyesi

Ethem Yenigün, TİDE Akademik İlişkiler Komitesi  Üyesi

Sevilay Sena Yığın, TİDE Akademik İlişkiler Komitesi  Üyesi

N. Deniz Koçak Çerçi, TİDE Kurumsal İletişim Komitesi Başkanı

Eşref Ruşen İnceoğlu, TİDE Genel Müdürü

Güzide Aka, TİDE Kıdemli Yönetmen

Zeynep Özçelik, TİDE Yönetmen

Sanem Daşçı, TİDE Yönetmen

Yasemin Tunçay Semiz, Uzman