ULUSLARARASI AKADEMİK FORUM 2024

 

ULUSLARARASI AKADEMİK FORUM 2024

 

          "Teknoloji Devrimi ve Sürdürülebilirlik Dünyasında Güvenin Yeniden İnşası İçin Denetim"

10 MAYIS 2024 

 

Uluslararası Akademik Forum 2024, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) iş birliği ile 10 Mayıs 2024 tarihinde “Teknoloji Devrimi ve Sürdürülebilirlik Dünyasında Güvenin Yeniden İnşası İçin Denetim” temasıyla İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
 
Uluslararası Akademik Forum 2024 Tema Metnine buradan ulaşabilirsiniz. 
 
TİDE, iç denetim mesleğinin akademik gelişimine katkı ve destek sağlamak amacıyla üniversitelerimiz ile akademik ilişkilerin geliştirilmesine stratejik olarak önem ve öncelik vermektedir. Enstitü, iş dünyasının akademik dünya ile mesleki bağını güçlendirmek, karşılıklı iş birliğinin kapsamını ve yönünü tayin etmek amacıyla MÖDAV ile birlikte “Uluslararası Akademik Forum 2024’’yi düzenlemektedir.
 
MÖDAV, muhasebe öğretim üyelerinin dayanışmasını sağlamak, muhasebe ve ilgili bilim dalları ile muhasebe mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında muhasebe konusunda karşılaşılan sorunlara bilimsel çözümler getirmek ve yeni muhasebe tekniklerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla 1995 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana Muhasebe Bilim Dünyası isimli hakemli bir bilimsel dergi çıkaran MÖDAV, üniversitelerle birlikte, paneller, konferanslar, seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek muhasebe disiplinine hizmet etmektedir. MÖDAV ile ilgili detaylı bilgi için www.modav.org.tr/ adresini ziyaret ediniz.
 
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi
 
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi 100% İngilizce eğitim vermekte olan bir fakültedir. Fakülte’de beş bölüm bulunmaktadır. Bunlar; İşletme, İktisat, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümleridir. Ayrıca İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler alanlarında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve New York Eyalet Üniversitesi’ne (SUNY) bağlı Albany Üniversitesi ile ortak yürütülen çift diploma programlarımız mevcuttur.

İşletme Fakültesi’nin eğitim alanındaki öncelikleri; kişiselleşmiş eğitim, eğitimde en çağdaş yöntemlerin kullanılması ve uluslararasılaşma olarak özetlenebilir.

Fakülte ‘de sınıf mevcudunun az tutulması ve uygulanan ‘açık kapı’ politikası öğrencilerin öğretim üyeleriyle iletişiminin yüksek olmasında önemli bir etkendir. Fakültenin bu iki politikası eğitimin kişiselleşmesi hedefine ulaşılmasında büyük öneme sahiptir. Bu şekilde öğrenciler, öğretim üyeleri ve Fakülte Yönetimi ile gerek bilgi alışverişi gerek kariyer planlarına ilişkin sürekli iletişimde bulunmaktadırlar. Bunun sonucu olarak öğrencilerimizin çoğunluğu staj yapma ve öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası projelerinde çalışma şansına sahip olmakta ve mezun olduklarında hızla işe girmektedirler. Ayrıca, bölümlerin eğitim verdiği alt alanlar çerçevesinde sunulan uzmanlaşma seçenekleri sayesinde öğrenciler istedikleri alanda uzmanlaşarak kariyerlerini planlayabilmektedirler. Fakülte’de her yıl tamamen öğrenciler tarafından yönetilen kulüp çatısı altında kariyer günleri, gündeme ilişkin toplantılar, zirveler, seminerler, çalıştaylar gibi birçok faaliyet, Fakülte yönetiminin de desteğiyle devam etmekte, öğrencilerin hem kişisel gelişimine hem de sosyal hayatına büyük etkisi bulunmaktadır.

Fakülte’nin diğer bir önceliği olan eğitimde çağdaş yöntemlerin kullanılması konusunda Fakülte’nin güncel ders planı, teknolojik altyapısı akıllı sınıflar ve değişik yazılımlar ile desteklenmektedir. Ayrıca, fakültenin tüm öğretim üyeleri vaka metodu, probleme dayalı öğretim, simülasyon, rol oynama, eğitimde oyunların kullanılması vb. farklı öğrenme stratejileri konusunda eğitim almaktadırlar.

Uluslararasılaşma hedefi sosyal bilimlerdeki tüm alanlarda yaşanan küreselleşme süreciyle uyum içerisindedir. Bu amaçla, Fakültenin Erasmus Programı kapsamında 60’ın üzerinde ikili anlaşma, Mevlana Programı kapsamında anlaşma ve Amerika, Rusya, Kazakistan ve Güney Kore dâhil olmak üzere birçok akademik iş birliği anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşma ve iş birlikleri sayesinde birçok öğrenci, idari ve akademik personel, değişim imkânından yararlanmaktadır. Bunların yanı sıra Fakültemiz Öğretim Üyeleri ders ve seminer vermek üzere yurt dışındaki partner kurumlarımıza kısa süreli ziyaretlerde bulunmaktadırlar. Her öğrencinin mezun olmadan önce uluslararası bir deneyim yaşamasının sağlanması Fakülte’nin amaçları arasındadır. Ayrıca düzenli olarak her yıl mayıs ayında “Uluslararası Hafta” kapsamında anlaşmalı üniversitelerden gelen birçok yabancı akademisyen Fakülte’de ders vermekte ve kendi kurumlarının tanıtımını bizzat yapmaktadırlar. Yine bu bağlamda öğrencilerimiz her yıl Fakülte’mize bu ülkelerden eğitim görmeye gelen yabancı öğrencilerle uluslararası bir ortamda eğitim görmektedirler. Kısaca, İşletme Fakültesi, öğrencilerin kalabalıkta kaybolmadığı, çağdaş yöntem ve tekniklere göre eğitim verilen ve öğrencilerini küresel dünyaya ve iş yaşamına hazırlayan bir birim olarak motivasyonu yüksek, sosyal ve kültürel değerleri olan, alanında en son bilimsel bilgi ve becerilerle donatılmış, küresel rekabet gücüne sahip mezunlar yetiştirmektedir.

https://youtu.be/Ikew9Hwmpt4?feature=shared

https://www.instagram.com/reel/C4GGLwWivAX/?igsh=MXZyc3dqeDBzZWxzOA==
 
Uluslararası Akademik Forum 2024 Online izlemek için tıklayınız
 

Uluslararası Akademik Forum 2024 Program için tıklayınız.

Uluslararası Akademik Forum 2024 Konuşmacıları için tıklayınız.

Uluslararası Akademik Forum 2024 Bilim Kurulu için tıklayınız.

Uluslararası Akademik Forum 2024 Organizasyon ve Düzenleme Komitesi için tıklayınız.
 
UluslaraUluslararası Akademik Forum 2024 Basın Bülteni için tıklayınız
 
Uluslararası Akademik Forum 2024 Videoları için tıklayınız.
 
Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporları için tıklayınız.