ETKİNLİKLER

Denetçiler İçin İletişim Becerileri (Çevrim içi) 

 

SEMİNER TARİH VE SAATLERİ

27 Şubat 2023 - 09:00 – 17:00

28 Şubat 2023 - 09:00 – 17:00

 

Seminer Lideri bilgisi için tıklayınız.

 

*Katılımcıların ihtiyacı ve konuların uzunluğu dikkate alınarak, her gün 1 veya 2 kere olmak üzere toplamda 30 dk.’lık aralar verilecektir.

*Seminerler online interaktif olarak Zoom platformu üzerinden yapılmaktadır. İnteraktif seminer olması nedeniyle derslerde kayıt alınmamaktadır.

 

Kursun Tanımı
 
Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları boyunca ifade edildiği üzere İç Denetim Yöneticilerinin (İDY'ler) gerek üst yönetim ve yönetim kuruluyla gerekse iç denetçilerle etkili bir iletişim tesis etmesi ve bu iletişimi sürdürmesi gerekir. Örneğin Raporlamaların Kalitesi başlıklı Standart 2420'e göre, kurulan iletişimin açık, kolayca anlaşılır ve mantıklı olması ve ilgili ve önemli bilgiler sağlaması gerekir. 
 
Denetim görevlerinde kullandığınız iletişim becerilerinizi geliştirmeye ve iyileştirmeye hazır mısınız? 
 
Hem bireysel etkinliklerin hem de grup etkinliklerinin tertip edildiği bu iki günlük kurs programında epey etkileşimli bir eğitim verilmekte ve kurs kapsamında icra edilen canlandırma senaryolarıyla her kademeden iç denetçi için görüşme ve müzakere becerilerini geliştirme ve keskinleştirme olanağı sağlanmaktadır. Bu kursu tamamlayan iç denetçiler, etkili bir görüşme ve müzakere yürütmenin püf noktaları konusunda engin bir farkındalık seviyesine erişecek ve bu becerilerini çalıştıkları kurumda tatbik etmeye hazır hâle geleceklerdir. 
 
Denetçiler İçin İletişim Becerileri kursu:
 • Görüşme ve müzakere süreçleri hakkında, bu süreçler esnasında kullandığınız becerileri geliştirmenize yardımcı olacak bilgiler sunmak üzere tasarlanmıştır. 
 • Yeni edindiğiniz becerileri "sakın hata yapma" baskısı olmadan tatbik etme fırsatı sağlamaktadır.
 • Görüşme ve müzakere süreçlerine ilişkin iletişim becerilerinizi geliştirmek üzere meslektaşlarınızla özgürce etkileşim kurabileceğiniz, onlardan bu konuda yargı içermeyen destek, geribildirim ve tavsiyeler alabileceğiniz bir alandır.
Bu Kurstan kimler faydalanabilir?
 
Bu kurs, görüşme ve müzakere becerilerini geliştirmeyi veya keskinleştirmeyi arzulayan her kademeden iç denetçiler içindir.
 
 
Kursun Hedefleri
 • Görüşme ve müzakere amaçlarını ifade etmek.
 • İletişim ile gürültü arasındaki ilişkiyi açıklamak.
 • Görüşmenin evrelerini tanımlamak.
 • Müzakere türlerini tanımlamak.
 • Müzakere edilen anlaşmaya en iyi alternatifin nasıl geliştirileceğini açıklamak.

Kursun Konu Başlıkları

İletişim Modeli

 • Klasik iletişim modeli
 • İletişimde gürültü
 • İletişim aksaklıkları
 • İletişim yöntemleri

Görüşme ve Müzakereye Giriş 

 • Görüşme ve müzakerenin amacı
 • İletişim ilişkileri
 • İletişim gürültüsü
 • Temel iletişim becerileri
 • Aktif dinleme
 • Beden dili

Görüşme Becerileri

 • Görüşmenin amaçları ve önemi
 • Anahtar görüşme becerileri
 • Görüşme türleri
 • Kolaylaştırılmış görüşme teknikleri
 • Görüşmenin evreleri
 • Görüşme hazırlığı
 • Görüşme tüyoları
 • Görüşme soru tipleri
 • Görüşmede beden dili
 • Anahtar görüşme adımları
 • Görüşülen kişinin işbirliği
 • Takip hususları

Görüşme Becerilerinin Uygulaması 

 • Görüşme hazırlığı
 • Yaygın görüşme hataları
 • Dinleme
 • Görüşme
 • Görüşme takibi

Müzakere Becerileri

 • Müzakerenin tanımı
 • Müzakerenin amaçları
 • Müzakere türleri
 • Müzakere sonuçları
 • Müzakere iletişimi
 • Müzakere gürültüsü
 • RADPAC Modeli
 • Müzakere Edilen Anlaşmaya En İyi Alternatif (BATNA)
 • Müzakere zorluklarının üstesinden gelmek

Müzakere Becerilerinin Uygulaması

 • Kişisel müzakere stili
 • Müzakere planlaması
 • Müzakere etkinlikleri

Kurs Bilgileri

Kullanılabilir CPE Saat Sayısı: 16