CIA KABUL KOŞULLARI

CIA KABUL KOŞULLARI

Eğitim Düzeyi:

CIA adaylarının, akredite olmuş ve üniversite düzeyinde bir öğretim kurumundan alınmış bir lisans diplomasına veya onun eğitim düzeyi açısından muadiline sahip olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir akademik diploma kazandırmayan mesleki eğitim kurslarına katılmak ve iş deneyimine sahip olmak, gereken diplomanın yerini alamaz. IIA, sadece uygun bir uluslararası mesleki statüye sahip olan adayların ya da akredite olmuş ve üniversite düzeyinde bir öğretim kurumundan diploma almak için gereken öğretim süresinin yüzde 90’dan fazlasını tamamlamış bulunan adayların eğitim denklik müracaatlarını inceleyecek ve değerlendirecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


Karakter Referansı:

Karakter doğrulamanın temelini IIA’nın Etik Kuralları oluşturur. CIA adayları, yüksek ahlâki ve profesyonel niteliklere sahip olmalıdır. Adaylar, CCMS sisteminde Programımı Yönet adımından  IIA sertifikasına sahip bir kişinin, âmirinin / yöneticisinin veya eğitim aldığı en son eğitim kurumundaki öğretim görevlisinin bilgilerini doldurarak karakter referans sürecini tamamlayabilir.

CCMS, otomatik karakter referans süreci boyunca sizi yönlendirecektir.

 

Etik Kuralları:
CIA’ler ve CIA adayları IIA’in belirlediği Etik Kuralları’na uymayı kabul ve taahhüt etmelidirler. (Etik Kuralları’nı bilgisayarınıza indirmek için tıklayın)


Mesleki Deneyim:

Adayların CIA sertifikası almadan önce iç denetim mesleğinde en az 24 ay deneyime veya muadiline (denk mesleki deneyim) sahip olması gerekir. CCMS sisteminde Programımı Yönet adımından IIA sertifika sahibi meslektaşınız veya yöneticinizin bilgilerini doldurarak deneyiminizi belgeleyebilirsiniz.  

  • Denk mesleki deneyim terimi, dış denetim, kalite güvencesi, risk yönetimi, uyum ve iç kontrol de dahil denetim/ değerlendirme disiplinlerinde deneyim anlamına gelir.
     
  • Yüksek lisans derecesi ya da ilgili mesleklerde (muhasebe, hukuk veya finans gibi) iş deneyimine sahip olmak bir yıllık deneyim yerine kabul edilebilir.
      
  • Adaylar bu mesleki deneyim koşulunu yerine getirmeden önce de CIA sınavına girebilirler, fakat programla ilgili bütün koşulları yerine getirene kadar sertifika alamazlar.

CCMS otomatik iş deneyimi belgeleme işlemi boyunca sizi yönlendirecektir. Deneyim doğrulama işlemi herhangi bir ücrete tabi değildir.